Eigenaarschap van lln 1600x640

Eigenaarschap bij kinderen

Kindgesprekken en 'eigenaarschap'

Het is 'hot': kinderen meer ‘eigenaar’ te maken van hun eigen leerproces. Maar: waarvan worden kinderen dan eigenaar? Of: waarvoor worden de kinderen dan precies verantwoordelijk? Worden ze verantwoordelijk voor het kiezen van hun leerdoelen of worden ze verantwoordelijk voor de manier waarop ze die doelen gaan bereiken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en sturing? Worden ze verantwoordelijk voor het kiezen van hun leerdoelen of worden ze verantwoordelijk voor de manier waarop ze die doelen gaan bereiken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en sturing? Waarvoor is en blijft de school verantwoordelijk? 

Er is een sterke tendens in het onderwijs om kinderen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat het gevoel dat je eigenaar bent van je eigen leerproces, leidt tot beter leren (Murty, Bubrow, Davachi). De motivatie neemt toe. 

Inhoud

In de cursus werken we aan de hand van het schema leren en ontwerpen

Theorie

Subjectief Concept

Praktijk

Over:

-      Formatief evalueren

-      Doelgericht denken

-      Eigenaarschap

Nadenken en doorleven van deze begrippen

Nadenken en reflecteren over de praktijkopdrachten

Opdrachten om met de drie elementen in de klas te doen

Aandachtspunten

  • Het bereiken en vergroten van eigenaarschap van kinderen is het doel van het traject
  • Eigenaarschap kan alleen bestaan als het doel bekend is
  • Je kunt alleen formatief evalueren als er stappen zijn op weg naar het doel en als er criteria bekend zijn om de stappen aan af te meten.
  • Daarom kiezen we voor bijeenkomst 1 voor het werken aan doelgericht denken en werken en voor formatief handelen.
  • In bijeenkomst 2 is veel tijd voor het begrip eigenaarschap en de toepassing ervan bij kinderen
  • In bijeenkomst 3 is de inhoud op maat n.a.v de eerste bijeenkomsten

Voor wie

Iedereen die leerlingen een warm hart toe draagt.

Wanneer en waar

In overleg bij u op locatie

Kosten

Op basis van offerte

Meer informatie

Wilt u meer weten over de deze inspirerende cursus of heeft u vragen over eigenaarschap bij kinderen? Neem dan contact op met de contactpersoon rechts.