2 2 3 kanjer c 1600x640

Nascholing Kanjertraining licentie C

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.

De licentie voor Kanjertraining bestaat na de basistraining uit twee nascholingen; de eerste voor licentie B en de tweede voor licentie C (definitief).

Licentie C

Deze laatste nascholing is bedoeld voor leerkrachten die de driedaagse basiscursus Kanjertraining hebben gevolgd (licentie A) en al een dag nascholing hebben gevolgd (licentie B). Twee jaar na de eerste nascholing neemt u deel aan de tweede dag nascholing. De licentie wordt verlengd, u ontvangt licentie C. Deze is definitief. Heeft u deelgenomen aan twee nascholingen dan is geen verdere nascholing vereist.

Een Leerkracht In Opleiding (LIO), ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname geeft niet het recht de Kanjertraining te mogen geven. Het bewijs van deelname wordt omgezet in een licentie A als de Leerkracht In Opleiding een PABO-opleiding binnen datzelfde schooljaar heeft afgerond. Vindt de afronding van de PABO-opleiding later plaats dan moet eerst een nascholing gevolgd worden. Daarna zal licentie A worden uitgereikt.  

Wanneer en waar

De nascholing voor licentie C bestaat uit 1 dag (09:00 - 16:00 uur) en vindt plaats in Doetinchem en Zwolle op:

  • 10 maart 2020 in Zwolle (VOL!)
  • 8 oktober 2020 in Zwolle (VOL!)
  • 17 november 2020 in Doetinchem
  • 23 maart 2021 in Zwolle (VOL!)
  • 3 juni 2021 in Zwolle
  • 10 juni 2021 in Doetinchem

Prijs

€ 175,00 p.p. per dag inclusief koffie, thee en lunch.