2 2 3 kanjer c 1600x640

Nascholing Kanjertraining licentie C

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.

De licentie voor Kanjertraining bestaat na de basistraining uit twee nascholingen; de eerste voor licentie B en de tweede voor licentie C (definitief).

Licentie B

Deze laatste nascholing is bedoeld voor leerkrachten die de driedaagse basiscursus Kanjertraining hebben gevolgd (licentie A) en al een dag nascholing hebben gevolgd (licentie B). Twee jaar na de eerste nascholing neemt u deel aan de tweede dag nascholing. De licentie wordt verlengd, u ontvangt licentie C. Deze is definitief. Heeft u deelgenomen aan twee nascholingen dan is geen verdere nascholing vereist.

Wanneer en waar

De nascholing voor licentie C bestaat uit 1 dag (09:00 - 16:00 uur) en vindt plaats in Doetinchem en Zwolle op:

  • 24 september 2018 in Doetinchem
  • 30 oktober in Zwolle (VOL: inschrijving gesloten)
  • 20 november 2018 in Doetinchem (VOL: inschrijving gesloten)
  • 26 maart 2019 in Zwolle (VOL: inschrijving gesloten)
  • 9 april 2019 in Zwolle
  • 11 juni 2019 in Doetinchem

Prijs

€ 175,00 p.p. per dag inclusief koffie, thee en lunch.