2 2 4 moeilijke groep 1600x640

Begeleidingstraject 'Moeilijke' groep

Ze reageren voortdurend op elkaar, zéér storend tijdens instructie en klassegesprekken. Sommigen zijn steeds in beweging, werken niet door. Leerprestaties lijden er onder. Veel kinderen voelen zich niet veilig. Er wordt gepest. Er komen verontruste en verontrustende reacties van ouders. Ouders gaan zich bemoeien met wat er in de klas gebeurt… We hebben iemand nodig die mee kijkt en denkt, zo nodig zelf aan de slag gaat met de groep.

In vier stappen naar een oplossing

IJsselgroep beschikt over specialisten die kunnen helpen. We werken volgens het volgende stappenplan:

  • Vaststellen beginsituatie en diagnose.
  • Bepalen van doel en aanpak.
  • Uitvoering aanpak.
  • Evaluatie.

Een korte omschrijving

Beginsituatie en diagnose kunnen naar keuze worden vastgesteld via vragenlijsten voor leerkracht en leerlingen, observatie door de adviseur en gesprek met betrokkenen. De aanpak kan geconcentreerd zijn op de leerkracht en haar vaardigheden of (meer) op de houding en vaardigheden van leerlingen. Als de leerkrachtvaardigheden sterk centraal staan wordt coaching of beeldcoaching ingezet. Wanneer het accent wordt gelegd op gedragsverandering van de groep wordt gekozen voor gekozen voor de GROEI-methodiekKanjertraining , DUO-observaties of combinaties ook met eventuele andere middelen. Uiteraard hangt dit af van de mogelijkheden en wensen van school en betrokken adviseur. Indien nodig worden één of meerdere ouderavonden gehouden. Steeds staat centraal dat rust en vertrouwen snel weer terugkeren en de capaciteiten van de betrokken leerkracht(en) in het omgaan met de problematiek worden versterkt. De leerkracht wordt gecoacht tijdens de uitvoering van de aanpak. Het traject wordt afgerond met vaststelling van de eindsituatie en aanbevelingen voor het vervolg.

Wat levert het u op?

  • U krijgt weer grip op het functioneren van de groep.
  • U ziet doorgaans in korte tijd duidelijke gedragsverbetering in de groep
  • Ouders krijgen weer vertrouwen in uw aanpak.
  • De trein staat weer op de rails en heeft koers gezet. Voor een blijvend resultaat is nodig dat u ook na afronding van het werk van de adviseur de aanpak vervolgt en onderhoud pleegt.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Elly van Wageningen of Aline Bomers.