basisfoto gedrag en seo

Meer weten over gedrag en SEO? Neem dan contact op met Asja Staring of Thea van Alen.

Gedrag en SEO

Eigenaarschap van kinderen

Eigenaarschap van kinderen

Het is 'hot': kinderen meer ‘eigenaar’ te maken van hun eigen leerproces. Maar: waarvan worden kinderen dan eigenaar? Of: waarvoor worden de kinderen dan precies verantwoordelijk? Worden ze verantwoordelijk voor het kiezen van hun leerdoelen of worden ze verantwoordelijk voor de manier waarop ze die doelen gaan bereiken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en sturing?

Lees verder

Duo-observaties

Duo-observaties

Bij duo-observaties komen onderwijskundige/didactische kennis èn ervaring op het gebied van leer- en gedragsproblemen samen. Een mooie verbinding waarbij een onderwijsadviseur èn een gedragswetenschapper letterlijk samen kijken naar uw moeilijke groep. U krijgt snel zicht waar het in zit: in het gedrag van kinderen, in leerkrachtvaardigheden of de inzet van instructiemodellen? Anders kijken op verschillende niveaus.

Lees verder

Een frisse start

Een frisse start

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker in het onderwijs. Na de vakantie begint u vaak met een nieuwe groep kinderen. De start is hierbij essentieel. Zowel u als de kinderen stappen vol verwachting de drempel over van het nieuwe schooljaar en als leerkracht maakt u verschil. Deze cursus biedt u een verdieping in positief leiderschap, gebaseerd op wetenschap, om van een groep een veilige groep te maken waar leren met en van elkaar de norm wordt.

Lees verder

Kanjertraining

Kanjertraining

Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem.

Lees verder

Nascholing Kanjertraining (licentie B)

Nascholing Kanjertraining (licentie B)

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.

Lees verder

Nascholing Kanjertraining (licentie C)

Nascholing Kanjertraining (licentie C)

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.

Lees verder

Kanjer - praktijkdag

Kanjer - praktijkdag

Uw school is flink aan de slag met Kanjer. Uw team is geschoold, leerkrachten zijn er druk mee bezig in de klas en kinderen reageren positief. Inderdaad: dan bent u klaar voor de Kanjer-praktijkdag. De manier om Kanjer een extra impuls te geven. Gericht op het borgen van de Kanjertraining op uw school …

Lees verder

De Vreedzame School

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Op de inmiddels ruim 600 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Lees verder

Instroomprogramma Vreedzame School

Instroomprogramma Vreedzame School

U gaat op een ‘Vreedzame School werken. Een school die zowel invulling geeft aan het actief burgerschap als een veilig doorgaand pedagogisch klimaat binnen de school creëert. Goed nieuws: we hebben een compact instroomprogramma voor nieuwe leerkrachten. U raakt in twee middagen vertrouwd met het Vreedzame School-programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

Lees verder

Vreedzame School voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Vreedzame School voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Peutercentra en centra voor kinderopvang besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen tot succesvolle, sociale en verantwoordelijke leden van onze democratische samenleving. Goed nieuws: voor peutercentra en centra voor kinderopvang is er een speciaal programma ontwikkeld...

Lees verder

De GROEI-methode; Regels, Oefenen, Evalueren en Implementeren

De GROEI-methode; Regels, Oefenen, Evalueren en Implementeren

Het loopt niet lekker in uw klas: de leerlingen zijn druk en ze luisteren niet. Ook de sfeer is niet goed en het is voortdurend onrustig. Kenmerkend is dat gedragsregels niet worden opgevolgd. Ontdek hoe u dit positief kunt ombuigen met de GROEI-methode: dé manier om leerlingen intrinsiek te motiveren om regels op te volgen en samen gedragsproblemen op te lossen.

Lees verder

Begeleidingstraject ‘moeilijke’ groep

Begeleidingstraject ‘moeilijke’ groep

Ze reageren voortdurend op elkaar, zéér storend tijdens instructie en klassegesprekken. Sommigen zijn steeds in beweging, werken niet door. Leerprestaties lijden er onder. Veel kinderen voelen zich niet veilig. Er wordt gepest. Er komen verontruste en verontrustende reacties van ouders. Ouders gaan zich bemoeien met wat er in de klas gebeurt...

Lees verder

Cursus

Cursus "Een moeilijke groep? Direct samen ombuigen"

Het is inmiddels winter en tegen hoop en verwachting in blijft het rommelen in uw groep: leerlingen die meer met elkaar bezig zijn dan met de leerstof, ordeverstoringen, conflicten, pestverschijnselen. U heeft behoefte aan uitwisseling met collega’s in een soortgelijke situaties en wilt ook graag van een deskundige horen wat u eraan kunt doen. Neem dan deel aan drie korte bijeenkomsten gericht op het omgaan met ‘moeilijke groepen’.

Lees verder

Basistraining gedragsbegeleiding voor intern begeleiders

Basistraining gedragsbegeleiding voor intern begeleiders

Leerlingbesprekingen gaan vaak over probleemgedrag. U wilt de leerkracht helpen de aandacht te richten op factoren die tot effectief handelen bijdragen. Een gesprek over gedrag verzandt namelijk gemakkelijk in te brede vraagstellingen, anekdotes, bespiegelingen over eigenschappen en achtergronden van het kind. Natuurlijk wilt u de groeiende machteloosheid omzetten in perspectief voor leerkracht en leerling.

Lees verder

Kindgesprekken

Kindgesprekken

We praten veel over kinderen en over het onderwijs dat we ze willen geven. Steeds meer leerkrachten willen in gesprek met het kind zélf: Wat houdt een kind bezig? Wat levert energie op? Wat wil het kind zelf leren? En wat heeft hij of zij daarbij van mij nodig?

Lees verder

Kindgesprekken voor onderwijsassistenten

Kindgesprekken voor onderwijsassistenten

We praten veel óver kinderen en óver het onderwijs dat we ze willen geven. De behoefte om mét het kind zelf goed in gesprek te komen wordt vaak gehoord: Wat houdt hem bezig? Wat levert energie op? Wat wil hij leren? Wat heeft hij daarbij nodig?

Lees verder

Omgaan met kinderen van nieuwkomers

Omgaan met kinderen van nieuwkomers

Uw school gaat lesgeven aan kinderen van nieuwkomers in Nederland? Belangrijk, betekenisvol en uitdagend. Maar wat komt er op u af? En wat is (didactisch) verstandig om wel of juist niet te doen? U wilt ontdekken hoe u de instroom van vluchtelingenkinderen op een goede manier kunt regelen? Neem dan deel aan het programma ‘Omgaan met kinderen van nieuwkomers’. Drie boeiende sessies onder leiding van ervaren professionals.

Lees verder

Gedragsproblemen en klassenmanagement

Gedragsproblemen en klassenmanagement

De relatie van de leerkracht met het kind blijkt van cruciaal belang voor het plezier waarmee een kind naar school gaat en voor de ontwikkeling die het kind doormaakt in een schooljaar. Veiligheid en vertrouwen, gezien worden, herkent en erkent worden zijn basale levensbehoeften. Als aan deze basisbehoeften is voldaan opent zich het ontwikkel-en leerproces.

Lees verder

Burgerschap; tijd voor reflexie

Burgerschap; tijd voor reflexie

Plotseling is daar ‘burgerschap’ als nieuwe opdracht aan het onderwijs. Onze minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer A. Slob, wil dat scholen meer werk maken van het onderdeel van het curriculum dat al sinds 2006 verplicht is.

Lees verder

Kinderen leren van feedback

Kinderen leren van feedback

Uit veel onderzoek blijkt dat feedback geven op een goede manier het leerrendement van leerlingen sterk verbetert. Het is ook nog eens een aanpak die niet veel geld kost. John Hattie heeft als onderzoeker naam gemaakt op dit terrein. Genoeg reden dus om met feedback aan de slag te gaan. In deze training krijg je inzicht in wat goede feedback is en hoe je dit kunt toepassen in je eigen klas bij je eigen leerlingen. Deze training bestaat uit drie dagdelen.

Lees verder

Meer informatie?

Asja Staring

Asja Staring

06 14 00 48 13
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer