hoofdfoto gedragsbegeleiding

Basistraining gedragsbegeleiding voor intern begeleiders

Leerlingbesprekingen gaan vaak over probleemgedrag. Je wilt de leerkracht helpen de aandacht te richten op factoren die tot effectief handelen bijdragen. Een gesprek over gedrag verzandt namelijk gemakkelijk in te brede vraagstellingen, anekdotes, bespiegelingen over eigenschappen en achtergronden van het kind. De alsmaar groeiende machtloosheid die hiermee gepaard gaat wil je omzetten in perspectief voor leerkracht en leerling.

De training leert je in vier dagdelen gedrag op een andere manier te bespreken. Je helpt de leerkracht te kijken zoals een gedragstherapeut kijkt naar gedrag: objectief, concrete vraagstelling, op zoek naar omstandigheden die gedrag triggeren en versterken, naar de motieven achter het gedrag van leerlingen. Je brengt het gedragsmechanisme in kaart door de 5G’s langs te lopen: probleem- of progressiegericht.

De oogst

Meer invalshoeken dan je had verwacht om de leerkracht succesvol te laten nadenken over een aanpak. Een aanpak op beproefde wetenschappelijke basis: de basis waarover iedere school behoort te beschikken.

Enkele uitspraken van eerdere deelnemers

  • Fijne waardevolle bijeenkomsten
  • Fijn om iets in handen te hebben en praktisch mee te kunnen werken
  • Heel veel geleerd van zowel de theorie als de praktijkvoorbeelden

Uitvoerders

Elize Terbach, orthopedagoog

Kosten

€ 495,00 per persoon