2 2 1 kanjer 1600x640

Kanjertraining

Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem.

Methode

Kanjertraining is een methodiek om het gewenste sociale gedrag van kinderen te bevorderen. Leerkrachten kunnen de training inzetten in hun eigen klas. Maar voordat ze de training kunnen geven, is het nodig om een driedaagse cursus te volgen. Nog sterker wordt het wanneer de school als geheel de Kanjermethodiek gaat inzetten en dus als team de training gaat volgen.

Verschillende typen gedrag

Tijdens de cursus leert de leerkracht nadenken over verschillende typen gedrag dat kinderen vertonen en de oorzaken daarvan. De leerkracht krijgt daarnaast manieren aangereikt om ongewenst gedrag de kop in te drukken en gewenst gedrag te motiveren. Onder ongewenst gedrag verstaat Gerard Weide, de bedenker van de Kanjertraining, onder andere: sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, niet serieus. Onder gewenst gedrag wordt verstaan: wees jezelf maar, op een manier waarmee iedereen uit de voeten kan.

Stichting Kanjertraining

YES! Kanjertraining is voorlopig goedgekeurd door het Anti-pestprogramma van het NJi. Wij feliciteren tevens de andere trainingen die zijn erkend door het NJi in hun aanpak van het pesten. Lees hier het rapport van het NJi.

Opbrengst

Je wordt opgeleid tot kanjertrainer in je eigen klas en school. Je ontvangt na drie dagen een eerste licentie waarmee je ‘bevoegd’ bent om in klassen de kanjerlessen te verzorgen. IJsselgroep is samenwerkingspartner van het Instituut voor Kanjertrainingen in Almere en de materialen dienen ook bij hen te worden aangeschaft.

Inhoud van de cursus

Kanjertrainingen hebben tot doel dat een kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, een betere grip heeft op sociale situaties en gevoelens makkelijker kan uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren, heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de buitenwereld. De aanpak richt zich op de mens: doe de dingen die bij je horen. Het is vooral een methodische aanpak, een werkwijze.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen, je mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen hebben, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen en het heft in eigen hand nemen. De kanjertrainer maakt gebruik van verschillende dierfiguren, die (kinder)gedrag voorstellen. Zo kan een mens zich gedragen als:

  • het aapje, dat probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus;
  • het konijn, dat denkt dat hij minder waard is dan anderen, vaak bang is en last heeft van faalangst;
  • de pestvogel, die zichzelf geweldig vindt. Alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet;
  • de tijger, die een kanjer is. Het is een kind dat assertief, maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven.

Deelname aan de cursus geeft recht op een wachtwoord en inlogcode om gratis gebruik te kunnen maken van een digitaal leerlingvolgsysteem.


Open inschrijving

De cursus bestaat uit drie dagen (van 09.00 – 16.00 uur).

Wanneer en waar

najaar 2018

  • 24 en 25 september en 22 november 2018 in Zwolle (Inschrijving gesloten)
  • 12 en 13 november 2018 en 7 februari 2019 in Zwolle (Inschrijving gesloten)

voorjaar 2019

  • 21 en 22 januari en 11 april 2019 in Zwolle (Inschrijving gesloten)
  • 28 en 29 januari en 18 april 2019 in Doetinchem
  • 1 en 2 april en 13 juni 2019 in Zwolle

Prijs

€ 500,00 per persoon, inclusief koffie, thee en lunch, exclusief lesmateriaal. Het lesmateriaal bestelt u zelf na de eerste twee cursusdagen bij het Instituut Kanjertrainingen.

Op locatie/per team

De training kan ook op locatie worden gegeven voor schoolteams waar nog geen Kanjertraining wordt uitgevoerd. Prijs en meer informatie op aanvraag.