Vermenigvuldigen 1600x640 registerleraar

Zo leren kinderen vermenigvuldigen

Beheersing van de tafels van vermenigvuldiging is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheden van kinderen.

Wanneer kinderen de tafels niet paraat hebben, ontstaat er een probleem in de hogere groepen bij allerlei toepassingen, grote vermenigvuldigingen, delen, breuken en verhoudingen. Goed aanleren van de tafels begint met tellen eerst één-voor-één, daarna in sprongen van twee, vijf en tien. Welke problemen komen we bij het aanleren tegen? En hoe zorgen we ervoor dat de tafels ‘erin blijven’? Voor veel kinderen is 3 x 3 geen probleem, maar 7 x 8 ervaren ze als een lastige vermenigvuldiging. Hoe kunnen we de kinderen helpen om deze lastige tafels onder de knie te krijgen?

Inhoud

In deze cursusmiddag wordt uiteengezet hoe de leerlijn en de didactiek van vermenigvuldigen zijn opgebouwd. Vanuit begripsvorming en fysieke beleving naar het formele niveau: hoe werkt dat? Welke strategieën doen ertoe, wat is een tafelnetwerk en wat is het verschil tussen automatiseren en memoriseren?

Hoe worden de tafels van vermenigvuldiging aangeboden in de methode? Wat wordt er van de kinderen per leerjaar gevraagd? Wat kun je als leerkracht doen als de methode de tafels niet meer herhaaldelijk aanbiedt? Welke doelen streven wij als school na? In deze workshop is de aandacht gericht op het aanleren van de tafels, maar er zal ook aandacht voor de bovenbouw zijn. Tussendoor krijgt u suggesties voor oefenvormen en spelen we een aantal spellen om de tafels aan te leren, te oefenen of te onderhouden.

Doelgroep

Leerkrachten van groep 4 tot en met 8, intern begeleiders, rekencoördinatoren en remedial teachers van het basis- en speciaal (basis)onderwijs.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit aanbod, neem dan contact op met Albert de Boer.