Basistraining Jonge Nieuwkomers 1600x640

Basistraining Jonge Nieuwkomers

Er zijn de afgelopen periode veel “nieuwkomers” naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht voor geweld in hun eigen land, soms naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging. Veel pedagogisch medewerkers en leerkrachten vragen zich af hoe ze zo goed mogelijk met deze kinderen kunnen werken. Welke aanpak en welk onderwijsaanbod sluiten het beste aan op de behoeften van deze kinderen? Op deze vraag wordt er in deze training een praktisch antwoord gegeven.

Deze cursus is een logisch vervolg op de cursus Omgaan met anderstalige kinderen in de klas die hiervoor gegeven wordt.

Inhoud

De training ondersteunt u in het spelend leren én leren spelen, vanuit een stevig pedagogisch fundament. De volgende vragen komen aan bod:

 •       Hoe kunt u rekening houden met hechtingsproblemen met volwassenen en/of kinderen?
 •       Hoe kunt u de kinderen ondersteunen bij hun spelontwikkeling en bij het leggen van contact met andere kinderen?
 •       Hoe versterkt u de sociale cohesie binnen uw groep?

We werken met een mix van presenteren, interactie en opdrachten. De meeste handreikingen zijn direct praktisch toepasbaar. Als deelnemer krijgt u verder:

 •       Een spelstimuleringsboek, specifiek ontwikkeld voor het vergroten van de sociaal-emotionele en taalvaardigheden van alle kinderen.   
 •       Een reader met toegankelijke achtergrondinformatie, praktische tips en hulpmiddelen.

Voor wie

Specifiek voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten in de onderbouw met jonge nieuwkomers in de groep(en). Ook professionals die een coördinerende, begeleidende of coachende taak hebben in uw school of organisatie zijn welkom in de training. Maatwerk voor teams op schoolniveau.

Waarom

Deze kinderen hebben behoefte aan een veilige omgeving, met vaste, sensitieve professionals die hen goed begeleiden. Dat is nodig om jonge nieuwkomers in Nederland zich snel thuis te laten voelen, zodat ze hun plek kunnen verwerven tussen de andere kinderen in de groep. Dat gaat immers niet vanzelf bij deze kinderen: ze spreken een andere taal en hebben andere gebruiken. En sommige kinderen hebben bovendien (vlucht)ervaringen opgedaan die je geen kind gunt.

Centraal in deze training staat de begeleiding aan ‘jonge nieuwkomers’. Dat kunnen kinderen van vluchtelingen zijn, maar ook andere kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, waardoor de sociaal-emotionele omgang met andere kinderen achterblijft. Hoewel ze dus heel verschillende achtergronden kunnen hebben, delen deze kinderen veelal dezelfde kenmerken:

 • Ze verwerven het Nederlands als tweede taal;
 • Ze komen uit een cultuur met vaak andere gebruiken als de autochtoon Nederlandse cultuur;
 • Als ze vluchteling zijn, hebben ze vaak te maken gehad met geweld, agressie en ontheemding, 
 • En/of staan (hierdoor) op achterstand in spelontwikkeling en ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Als deze kinderen niet goed worden begeleid, lopen ze een extra risico op het ontwikkelen van verdere emotionele problemen en gedragsproblemen en wordt het vinden van een passende plek in de Nederlandse samenleving bemoeilijkt.

Quotes van deelnemers

 • "Inspirerende bijeenkomsten met veel praktische tips en handvatten om de volgende dag mee aan de slag te gaan".
 • "Een training die elke leerkracht die werkt met jonge nieuwkomers moet hebben gevolgd! Veel praktijk handvatten en de achtergrondinformatie die iedereen moet kennen."‘Ik ben heel blij met deze cursus omdat het mij inzicht geeft in de problematiek van kinderen die een trauma hebben opgelopen en omdat de cursus mij handvaten geeft om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen met taalverwerving".
 • "Korte cursus met duidelijke theoretische onderbouwing, praktische handvaten in beknopte schema's, oefeningen en ruimte voor uitwisseling. Professioneel empowerment!"

Wanneer en waar

In overleg bij u op locatie

Kosten

Op basis van offerte

Trainers

Deze cursus wordt voor IJsselgroep verzorgd door Marlies Greve. Zij heeft jarenlange ervaring als leerkracht voor jonge kinderen, speltherapeut en  trainer en is zeer ervaren in het geven van spelbegeleiding en speltherapie, training en cursussen. Het bevorderen van spel en daarbij het aanleren van spelbegeleidingstechnieken is haar specialisatie. Het bedrijf van Marlies heet De Droomvogel. Zie ook: http://www.droomvogel.nl