2 1 3 lezen algemeen 1600x640

Cursus specialist begrijpend lezen

U wilt de kwaliteit van uw begrijpend leesonderwijs verhogen? Zet dan nu een belangrijke stap in de goede richting en kies voor de cursus 'Specialist begrijpend lezen'. De cursus is zowel als open inschrijving als op teamniveau te volgen.

In deze cursus leer je leerlingen een tekst te beleven waardoor ze deze beter begrijpen. Je leert welke lees- en denkstrategieën en welke vaardigheden voor de leerling het meest efficiënt zijn om te komen tot begrip van een tekst. De resultaten van het begrijpend lezen gaan vaak moeizaam omhoog. De vraag is dan ook hoe je ervoor zorgt dat je investering in begrijpend lezen in de groep merkbaar wordt in resultaten. Ook bij andere vakken en bij de toetsen.

De cursus ‘Specialist begrijpend lezen’ gaat uit van een integrale benadering. De nieuwste inzichten rondom begrijpend lezen komen hier aan de orde. De cursus bestaat uit een module ‘hardop denkend lezen’ en kan aangevuld worden met een module woordenschat.

Hardop denkend lezen

Hierin komen theoretische achtergronden bij begrijpend lezen aan bod, informatie over model-leren, oefenen in hardop denkend lezen en de vertaalslag naar methode en praktijk.

Inhoud

 • Hier leer je de uitgangspunten kennen van het hardop denkend lezen, zie je voorbeelden van hardop denken en ga je deze didactiek zelf ervaren en oefenen.
 • Je kent de leerdoelen voor begrijpend lezen en weet hoe je het basisaanbod van begrijpend lezen zo kunt inrichten dat het gevarieerd en betekenisvol is voor kinderen.
 • Je gaat zelf actief aan de slag met verschillende werkvormen om hardop te denken bij verschillende tekstssoorten.
 • Er wordt aandacht besteed aan de voorbeeldrol van de leerkracht (‘modelen’) en het volgen van de ontwikkeling bij kinderen.
 • Je leert een goede analyse te maken om te differentiëren bij begrijpend lezen. In de training komt aan de orde hoe je zowel zwakkere als betere lezers voldoende kunt bieden.
 • Je maakt een actieplan om op je eigen school in te zetten.
 • Je leert hoe je de juiste teksten selecteert waarbij niveau en motivatie centraal staat.

Opbrengsten

 • Je hebt kennis van actuele inzichten en onderzoeken omtrent begrijpend lezen.
 • Je kent uitgangspunten van het hardopdenkend lezen en weet wat de meerwaarde is en hoe je dit bij teksten en in een variatie aan werkvormen kunt inzetten.
 • Je kunt het model-leren toepassen bij begrijpend lezen.
 • Je kunt leerlingen gericht denkvaardigheden aanleren die ook toepasbaar zijn in andere vakken.
 • Je weet hoe je een analyse kunt maken bij begrijpend lezen en hoe je dit kunt vertalen naar een gedifferentieerd aanbod in je groep.
 • Je kunt de actiepunten voor jouw school in beeld brengen.

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten en kost € 295,00 per deelnemer. De deelnemers krijgen een map met alle gebruikte materialen, achtergrondinformatie en praktijkopdrachten. Aan het eind van het traject ontvangt u een certificaat ‘Specialist begrijpend lezen’.

Wat anderen zeggen

 • Een hele praktische cursus.
 • Fijn dat alle materialen worden gedeeld.
 • De interessante informatie zorgt voor enthousiasme.
 • Er wordt tijdens de cursus goed geluisterd en meegedacht met mijn praktijkvragen.

Voor wie

Voor individuele leerkrachten (open inschrijving) en maatwerk voor teams op schoolniveau.

Waar en wanneer

Apeldoorn
16 september en 28 oktober 2020 van 14.30 - 17.30 uur

Zwolle

10 februari en 8 april 2021 van 14.30 - 17.30 uur

Kosten

 € 295,00 per deelnemer.