2 1 2 list lezen 1600x640

LIST - lezen voor scholen vanuit een totaal aanpak

Betrokken, gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen die willen lezen om te leren!

Wil jij dat ook?

Vind je ook dat het doel van ons leesonderwijs het ontwikkelen van lezers die lezen om te leren voor hun plezier is?

Doe dan mee aan het LIST project, ontwikkeld door Thoni Houtveen en Anneke Smits, een bewezen effectieve methodiek!

Het List project bestaat uit 2 delen, die ná of naast elkaar gevolgd kunnen worden. In deel 1 ligt de nadruk op het voorbereidend en aanvankelijk lezen. In deel 2 gaat het om het lezen in groep 4 t/m 8.

Inhoud

 • Hier leer je de uitgangspunten en voorwaarden kennen van het LIST lezen, leer je de aanpak omtrent motiverend lezen in zelfgekozen boeken.
 • Je kent de leerdoelen en doorgaande lijn lezen en weet hoe je het aanbod zo kunt inrichten dat het gevarieerd en betekenisvol is en blijft voor kinderen.
 • Je leert een goede indeling te maken van hardop en stillezers en hier de juiste ondersteuning aan te koppelen zodat alle leerlingen minimaal 2 niveaus omhoog gaan per schooljaar
 • Instructie op maat door minilesjes, boekenbabbels en leesgesprekjes worden uitgebreid behandeld
 • Je leert aan de hand van data en observatie de juiste interventies te koppelen zodat je zowel zwakkere als betere lezers voldoende kunt bieden.
 • Je maakt een actieplan om op je eigen school in te zetten.

Opbrengsten

 • Je hebt kennis van actuele inzichten en onderzoeken omtrent lezen.
 • Je kent uitgangspunten van List en weet wat de meerwaarde is als je werkt vanuit een integrale aanpak, waarbij woordenschat en algemene kennis een centrale plaats inneemt.
 • Je kunt leerlingen stimuleren en aansluiten op hun onderwijs ontwikkelbehoefte
 • Je kunt data en observaties gebruiken om het onderwijs blijvend te verbeteren op je school.
 • Je kunt de actiepunten voor jouw school in beeld brengen.

Kosten

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten per deel (en een voorbereidende bijeenkomst voor groep 4 t/m 8) en kost € 500,00 per deelnemer per deel. De deelnemers krijgen een map met alle gebruikte materialen, achtergrondinformatie en praktijkopdrachten. Aan het eind van het traject ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Voor wie

Voor individuele leerkrachten, taalspecialisten (open inschrijving) en maatwerk voor teams op schoolniveau.

Waar en wanneer

Apeldoorn

Deel 1: groep 1, 2 en 3

 • 9 oktober 2019 van 14.00 - 17.00 uur
 • 29 januari 2020 van 14.00 - 17.00 uur
 • 20 mei 2020 van 14.00 - 17.00 uur 


Deel 2: groep 4 t/m 8

 • 12 juni 2019 van 14.00 - 16.00 uur (voorbereidend)
 • 2 oktober 2019 van 14.00 - 17.00 uur
 • 12 februari 2020 van 14.00 - 17.00 uur
 • 27 mei van 2020 van 14.00 - 17.00 uur