2 1 2 list lezen 1600x640

LIST - lezen voor scholen vanuit een totaal aanpak

Technisch motiverend  lezen met: LIST

Het LIST Project vergroot de professionaliteit van de leerkracht en werkt doelgericht aan de opbrengsten door gebruik van data.

LIST is een Lees Interventie-project voor scholen met een totaalaanpak. Thoni Houtveen en Anneke Smits hebben een op onderzoek gebaseerde aanpak ontwikkeld waarin het onderwijs in aanvankelijk en voortgezet lezen tot zijn kern is teruggebracht. Door het vergoten van het kennisniveau en instructievaardigheden kan de leerkracht de cruciale rol die hij/zij bij het leren lezen van kinderen heeft waar maken.

Van de tienjarigen vindt maar 20% lezen leuk

Kernwaarden binnen LIST

  • Een kind leert lezen in uitdagende motiverende boeken die aansluiten bij de belevingswereld, boeken die ze zelf kiezen!
  • Voor ieder kind is er een boek, want ieder kind heeft een onderwerp waar hij/zij bij betrokken is.
  • Kinderen verrijken hun woordenschat en technisch leesniveau wanneer ze lezen in interessante boeken op of net boven hun cognitieve niveau.
  • Een kind leert lezen en leren door te lezen, lezen, lezen!
  • De leerkracht biedt de juiste instructie en voorwaarden om het kind te laten lezen en heeft een actieve rol binnen LIST!
  • Verschillen tussen leerlingen worden door intensiever aanbod en instructie gerealiseerd, maar nooit ten koste van de motivatie.

Dienstverlening

LIST wordt aangeboden in een tweejarig traject. Het aanvankelijk lezen en het voortgezet lezen wordt in doorgaande lijn meegenomen.

  • Per jaar worden 3 studiemiddagen georganiseerd. Afhankelijk van de beginsituatie van uw school kunnen meerdere teambijeenkomsten worden gepland.
  • Hiernaast vinden 5 regiegroep vergaderingen plaats om de afstemming te borgen en de voortgang af te stemmen
  • Klassenbezoeken per leerkracht 2 keer per jaar volgens de kijkwijzers behorend bij het LIST project. Dit kan ook in samenwerking met de ib'er / leescoördinator.