Eigenaarschap van lln 1600x640

Eigenaarschap bereiken in je team

Inhoud

Eigenaarschap is in. Maar wat is het eigenlijk? In de praktijk lijkt het te gaan over willen in plaats van moeten. ‘Willivatie’ in plaats van ‘Moetivatie’. Dat is een leuk woordgrapje, maar kan het ook? Is het niet zo dat in deze tijden van werkdruk we juist veel moeten?

Plezier in het werk is een aanjaagkracht in een organisatie. Hoe kun je je school zo inrichten en je stijl van leidinggeven zo vorm geven dat willen een belangrijkere drijfveer wordt dan moeten? Aan de hand van ervaringen uit de organisatietheorie en vanuit inzichten vanuit de psychologie kijken we in deze bijeenkomsten naar de mogelijkheden om het willen vanzelfsprekender te maken. Om het plezier ni het werk de overhand te geven over het moeten.

We gebruiken enkele theoretische kaders. Studeren en/of praktische handvatten om meteen te doen? U bepaalt het zelf! Waar u maar het meest voor gemotiveerd bent!

Er zijn diverse kaders bruikbaar. We kiezen er een paar uit. Over rolverdeling, motivatie en over gedragsverandering. “Niet het vele is goed, maar het goede is veel”. Praktische tips en een leidraad om uw school te ontwikkelen. Samen met gemotiveerde collega’s die hun verantwoordelijkheid willen nemen!

Voor wie

Directeuren, intern begeleiders en Bouwcoördinatoren

Wanneer en waar

Cursus momenteel alleen op aanvraag/schoolspecifiek. Data open inschrijvingen volgen in 2022.

Kosten

De kosten zijn € 295,00 per deelnemer