1600x640 brain on the table

Thinking on the Table

Voor bestuurders en schoolleiders

De belangrijke besluiten worden bij u aan tafel genomen, bijvoorbeeld tijdens directieberaad en teambijeenkomsten. Maar hoe zorgt u ervoor dat de essentiële onderwerpen goed worden doordacht en dat dit ook tot effectieve besluitvorming leidt? Ontdek hoe u op een andere manier met uw inhoudelijke vraagstukken aan de slag kunt. Meer dynamiek en diepere doordenking hebben effect: het is de basis van Thinking on the Table. Dé manier om de kwaliteit van uw overleg te verbeteren.

Thinking for Learning naar de ‘bestuurs- en directietafel’

IJsselgroep maakt op schoolniveau het - leren leren - en - leren denken - van leerlingen zichtbaar. Inderdaad: Thinking for Learning (T4L). De belangrijkste elementen en denk-hulpmiddelen van T4L zijn nu ‘vertaald’ naar de inhoudelijke setting van het directieberaad en teammomenten.

Betere resultaten dankzij een andere aanpak en praktische denk-tools

Sommige thema’s die u bespreekt vragen om echte doorleving. Hierbij is het belangrijk om ook te zien wat het doet met anderen. Bijvoorbeeld tijdens de bespreken van de argumenten die vooraf gaan aan de besluitvorming of bij het maken van afwegingen en ook gedurende het keuzeproces. Dankzij de andere aanpak en de praktische of handige denk-tools zetten de deelnemers op de volgende gebieden flinke stappen voorwaarts:

 • Het ontwikkelen van een onderzoekende grondhouding
 • Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken
 • Het herkennen en voorkomen van denkfouten
 • Het open staan voor nieuwe gezichtspunten
 • Kritisch vermogen
 • Het stellen van vragen
 • Luisteren
 • Samenwerken
 • Creatief denken
 • Leren leren en sneller leren
 • Plezier en betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid nemen

Reflecteren en leren

Thinking on te Table bevat ook tools om te reflecteren: wat heeft ons geholpen bij het nemen van een besluit, waar merkten we dat het stroef verliep en wat hebben we gedaan om dit weer te laten stromen. Via metacognitie maken wij gezamenlijk een transfer naar de volgende bijeenkomst.

Wat komt er bij u op tafel?

Natuurlijk is Thinking on the Table meer dan een verzameling tools. Het gaat immers om (nieuw) gedrag. Ontdekken hoe het werkt? Laten wij dan samen een onderwerp kiezen en bij u ‘op tafel leggen’. Hierbij worden vaak de volgende vier stappen gezet:

 1. In een verkennend gesprek met de bestuurder of schoolleider wordt het traject nader toegelicht en specifiek gemaakt. In dit gesprek wordt een nulmeting gedaan t.a.v. interactie, besluitvorming en evaluatie op dit moment. Dit instrument wordt daarna uitgezet bij alle deelnemers
 2. Na een bezoek aan een directieberaad of teamvergadering wordt een verbeterplan opgesteld voor de komende bijeenkomsten om te werken vanuit een vernieuwde aanpak
 3. Naast voorbereiding op de bijeenkomsten vindt er ook gerichte coaching plaats tijdens de bijeenkomsten
 4. Na een drietal bijeenkomsten wordt een effectmeting uitgevoerd t.a.v. interactie, besluitvorming en evaluatie op dit moment. Ook vindt er een reflectief gesprek plaats met de bestuurder of schoolleider

Uw opbrengst

 • Een positieve impuls voor zowel bestuurders en schoolleiders als de overige deelnemers aan directieberaden en teambijeenkomsten
 • Een werkwijze die directieberaden en teamvergaderingen voorziet van een diepere doordenking of een gezamenlijke oordeelsvorming. De manier om brandende kwesties op een systematische manier aan te pakken
 • Hulp bij het verwoorden van creatieve oplossingen bij complexe problemen
 • Activerende en originele werkvormen en denk-tools (denk hulpmiddelen) om effectief te overleggen en scherp te evalueren

Contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer weten over ‘Thinking on the Table’? 
Neem dan contact op met Albert Oving.