Extern Vertrouwenspersoon 1600x640

Extern vertrouwenspersoon

De wetgeving stelt de eis dat elk schoolbestuur beschikt over een klachtenprocedure en over (externe) vertrouwenspersonen. Hiermee wordt gelegenheid geboden klachten serieus te nemen en toe te werken naar passende oplossingen voor alle partijen.

IJsselgroep stelt externe vertrouwenspersonen ter beschikking, die schoolbesturen en ook andere instanties ondersteunt in de uitvoering van hun klachtenregeling.

Hoofdtaken

De hoofdtaken van een vertrouwenpersoon zijn:

  • Opvang, ondersteuning en begeleiding van de klager;
  • Naar aanleiding van signalen, geruchten, meldingen en klachten: gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding/het bevoegd gezag over te nemen stappen en matregelen;
  • Actieve bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en organiseren van preventieve activiteiten.

De vertrouwenspersonen van IJsselgroep zijn goed geschoold en hebben de juiste expertise om scholing te verzorgen voor de interne contactpersonen en voor hen een adviserende “sparrende” rol te vervullen. Zij kennen de regelgeving, zijn integer, kunnen goed luisteren, zijn oplossingsgericht en weten welke wegen er bewandeld kunnen worden.

Onze vertrouwenspersoon is: Yvonne Kamsma.

Doordat er een pool van vertrouwenspersonen beschikbaar is, betekent dat er altijd vervanging mogelijk is tijdens vakantie en/of ziekte.

Kosten

Een basiscontract kost € 260,00 per jaar. Daarna werken we op uurtarief.

Meer weten

Neem direct contact op met Yvonne Kamsma.