4 3 hoofdfoto ouders

Ouders als partner

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk om partnerschap met ouders vorm te geven. Besturen en scholen willen goede samenwerkingspartners zijn en gericht werken aan ouderbetrokkenheid. Onderwijsprofessionals hebben handvatten nodig om aan een cultuur te werken waarin de communicatie en samenwerking met ouders vanzelfsprekend wordt.

Lees verder

Social styles voor ouders

Social styles voor ouders

Als leerkracht communiceert u veel met ouders. Succes in communicatie bepaalt uw vermogen om samenwerkingsrelaties aan te gaan. Maar welke communicatiestijl is effectief als het gaat om ouders. En hoe verschilt dit per persoon en situatie? Met ‘Social Styles’ ontdekt u uw eigen voorkeurstijl en leert u die te benutten. Rekening houdend met de voorkeurstijlen van de ouders en gericht op een prettige en effectieve samenwerking.

Lees verder