4 2 7 coaching 1600x640

Coaching leerkracht / docent

Het coachingstraject is bedoeld voor situaties waarin vanuit de leerkracht/docent en/of vanuit de werkgever of leidinggevende er zorgen zijn over het functioneren. Coaching kan ook gaan over andere belangrijke ontwikkelthema’s die met school-werk te maken hebben en invloed hebben op het functioneren. Onze coaching is praktisch, effectief, stimulerend en resultaatgericht.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid ligt bij de coachee. Bij een coachingstraject kan de coachee zelf de doelen bepalen. Er is enige vrijblijvendheid ten aanzien van het behalen van de doelen en de vorderingen worden mondeling aan het eind van het traject door de adviseur aan de opdrachtgever of leidinggevende gemeld door de coachee. Wanneer de opdrachtgever liever een schriftelijk evaluatieverslag (meerwerk) heeft wordt dat vooraf met de coachee afgesproken. Het verslag is gebaseerd op het behalen van de afgesproken doelen.

Omvang

Afhankelijk van de zorg van werkgever/leidinggevende wordt een inschatting gemaakt van de omvang van het traject en de werkwijze. De onderstaande procedure geeft een gemiddeld traject aan.

Stappen in de procedure:

 1. Contact met de opdrachtgever en de telefonisch contact met de leidinggevende
  • aanleiding aanvraag verduidelijken

 2. Gesprek met de leerkracht/docent
  • kennis maken
  • bespreking zorgen en wensen
  • leerdoelen formuleren (leerdoelenlijst maken)
  • werkafspraken maken.
   Doelen worden vastgesteld op grond van wensen tot verandering.

 3. Coaching
  Minimaal 3 tot 5 gesprekken. Het gesprek richt zich op:
  • de doelenlijst
  • de huidige en de toekomstige situatie
  • het zoeken naar gedragsalternatieven
  • verbeteracties en tips
  • de mate van vooruitgang
   De gesprekken kunnen in overleg met de leerkracht/docent gepland worden.

 4. Eindevaluatie tijdens een deel van het laatste coachingsmoment.
  Acties naar de toekomst. Hoe het geleerde vast te houden/ nog verder te verbeteren.

  Extra optie:
  Schriftelijke eindrapportage gebaseerd op de evaluatie tijdens het laatste coachingsgesprek

Planning

In onderling overleg met de coachee wordt aan het begin van de coaching een periode vastgesteld waarbinnen het traject plaatsvindt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Coaching van leerkrachten en/of docenten? Neem dan contact op met één van de contactpersonen rechts.