4 2 hoofdfoto leerkracht leiderkracht

Leerkracht en leiderskracht in school en klas

Begeleiden van veranderingsprocessen

Begeleiden van veranderingsprocessen

Of het nu gaat om onderwijskundige veranderingen, organisatorische veranderingen of gedragsverandering: u kunt veranderingsvragen kun je op verschillende niveaus aanvliegen. Op het niveau van de inhoud, op het niveau van het proces en op het systeemdynamische niveau. Door op deze laatste wijze te onderzoeken krijgt u op een dieperliggend niveau het inzicht en mogelijke antwoorden op uw vraag. Ervaar de voordelen van deze aanpak.

Lees verder

Cultuuronderzoek

Cultuuronderzoek

Cultuuronderzoek gaat over het ontdekken van kenmerkende en zich herhalende patronen in het team, tussen teamleden onderling en tussen teamleden en directie. Soms is er ook sprake van een moeilijke relatie met ouders. Patronen kunnen effectief of minder effectief zijn. Een onderzoek geeft inzicht en adviezen om de onderlinge verhoudingen en resultaten te verbeteren. Uiteraard bepaalt u de thema’s die wij gaan onderzoeken. Ervaar onze aanpak.

Lees verder

Thinking on the Table

Thinking on the Table

De belangrijke besluiten worden bij u aan tafel genomen, bijvoorbeeld tijdens directieberaad en teambijeenkomsten. Maar hoe zorgt u ervoor dat de essentiële onderwerpen goed worden doordacht en dat dit ook tot effectieve besluitvorming leidt? Ontdek hoe u op een andere manier met uw inhoudelijke vraagstukken aan de slag kunt. Meer dynamiek en diepere doordenking hebben effect: het is de basis van Thinking on the Table. Dé manier om de kwaliteit van uw overleg te verbeteren.

Lees verder

Social Styles

Social Styles

In een team werkt u regelmatig samen met collega’s en dus is communicatie belangrijk. Succes in communicatie bepaalt uw vermogen om samenwerkingsrelaties aan te gaan. Maar welke communicatiestijl is effectief. En hoe verschilt dit per persoon en situatie? Met ‘Social Styles’ ontdekt u uw eigen voorkeurstijl en leert u die te benutten. Rekening houdend met de voorkeurstijlen van uw collega’s en gericht op een prettige en effectieve samenwerking.

Lees verder

Hou elkaar scherp: leren van en met elkaar

Hou elkaar scherp: leren van en met elkaar

Als schoolleider/directeur staat u er vaak toch maar alleen voor en weet u niet altijd of u het goede doet en gedaan hebt. U kunt natuurlijk in een intervisiegroep met anderen hierover de diepte in gaan, maar dat voegt weinig nieuwe kennis toe en er is geen tijd voor individuelere coaching.

Lees verder

Coaching leerkracht/docent

Coaching leerkracht/docent

Het coachingstraject is bedoeld voor situaties waarin vanuit de leerkracht/docent en/of vanuit de werkgever of leidinggevende er zorgen zijn over het functioneren. Coaching kan ook gaan over andere belangrijke ontwikkelthema’s die met school-werk te maken hebben en invloed hebben op het functioneren. Onze coaching is praktisch, effectief, stimulerend en resultaatgericht.

Lees verder

Traject Werkbegeleiding leerkrachten/docenten.

Traject Werkbegeleiding leerkrachten/docenten.

Als werkgever/leidinggevende heeft u forse zorgen over het functioneren van een leerkracht/docent. Het ‘vrijblijvende’ is er wat u betreft wel af en u heeft behoefte aan een dwingender traject. Ervaar dan de kracht van werkbegeleiding.

Lees verder

Begeleidings- Beoordelingstraject

Begeleidings- Beoordelingstraject

Leerkrachten/docenten die op het gebied van lesgeven onvoldoende scoren weer goed laten functioneren: dat is het doel van het begeleidings- beoordelingstraject. Onze aanpak kent een duidelijke en effectieve opbouw en heeft een successcore van 80%. Ontdek de mogelijkheden.

Lees verder

Extern vertrouwenspersoon

Extern vertrouwenspersoon

De wetgeving stelt de eis dat elk schoolbestuur beschikt over een klachtenprocedure en over (externe) vertrouwenspersonen. Hiermee wordt gelegenheid geboden klachten serieus te nemen en toe te werken naar passende oplossingen voor alle partijen. IJsselgroep stelt externe vertrouwenspersonen ter beschikking, die schoolbesturen en ook andere instanties ondersteunt in de uitvoering van hun klachtenregeling.

Lees verder

Vertrouwenspersoon; een goede start

Vertrouwenspersoon; een goede start

U gaat beginnen als vertrouwenspersoon of u bent net gestart: mooi, want u vervult een belangrijke rol binnen de school. Maar wat houdt dit nu precies in en hoe geeft u hier op een effectieve manier invulling aan? Ontwijk de belangrijkste valkuilen en maak kennis met uw rol als ‘wegwijzer’ in de wereld van de beginnende vertrouwenspersoon. Hoe? Door deel te nemen aan de sessie ‘vertrouwenspersoon: een goede start’.

Lees verder