Het Jonge Kind

Blog 3: Ruimte duiden en organiseren

Uit de serie: Zet de boel eens op z’n kop!

Ruimte duiden en organiseren: hoe doe je dat? In deze blog een praktijkimpressie van Jenaplanschool Walter Gillijns in Zutphen: een podiumschool waar doelgerichte werkplaatsen voor kinderen zijn ingericht. Een school waar ruimte voor kinderen serieus wordt genomen. Richtinggevend hierbij zijn de vier pijlers van Peter Petersen: gesprek, spel, werk en viering.

Lees meer

Het Jonge Kind

Hercertificering Startblokken: een deelnemer vertelt

Als professional in de kinderopvang is het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Startblokken cursisten vanuit verschillende gemeenten hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan de cursus Hercertificering Startblokken. Samen met anderen zijn de opgedane kennis en vaardigheden rond VVE Startblokken opgefrist en zijn we aan de slag gegaan met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van Startblokken/VVE. Dit keer vertelt Wilma Wieggers over haar ervaringen en ontwikkelingsproces. Zij is Pedagogisch medewerker bij Kinderopvang Kindernet in Doetinchem …

Lees meer

Het Jonge Kind

Impressie inspiratiereis Jonge Kind, Zweden

Zeven deelnemers van ‘Het Kleurrijk’ lieten zich in Zweden inspireren door de visie en het enthousiasme van professionals uit de kinderopvang en het onderwijs. Zij hebben ervaren hoe daar de visie van Reggio Emilia in praktijk wordt gebracht. Vijf prachtige kinderopvang- en onderwijsplekken zijn bezocht. Een korte impressie van deze unieke ‘inspiratiereis Jonge Kind’.

Lees meer

Kracht in de klas

Janna breekt een lans voor leesmotivatie en plezier

Tijdens het leesevent TaalKracht van IJsselgroep en Expertis was ik bij een lezing van Kees Vernooy. En hoewel ik zijn verhaal al vaker heb gehoord is het altijd prachtig en inspirerend om naar zijn verhaal te luisteren. Zijn passie en bevlogenheid om alle kinderen tot goede, vlotte en vloeiende lezers te maken, is hartverwarmend. Toch heb ik ook elke keer een kritische gedachte: waar is de aandacht voor leesmotivatie? Ik breek dan ook graag een lans voor het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid en leesmotivatie van kinderen.

Lees meer

Het Jonge Kind

Blog 2: Buitenkansen voor het brein!

Wanneer je beweegt is je brein actief en gaat leren beter; gemakkelijker. Niet het aantal hersencellen maar de verbindingen die worden gelegd tussen de hersencellen, zijn van groot belang voor het leren. Een rijke en vrije ruimte draagt bij aan het maken van nieuwe verbindingen en het aanleggen van netwerken in je brein. Denkontwikkeling en beweging gaan samen.

Lees meer

Kracht in de klas

TaalKracht-events

In oktober heeft IJsselgroep samen met Expertis Onderwijsadviseurs en DCTwente twee speciale TaalKracht-events georganiseerd. Deelnemers kregen een goed zicht op de huidige stand van zaken als het gaat om laaggeletterdheid en dyslexie. En veel belangrijker: zij maakten kennis met nieuwe denkrichtingen en kregen praktische adviezen om de sprong vooruit te maken. De events waren specifiek voor besturen en directeuren primair onderwijs. Een korte impressie ...

Lees meer

21ste eeuwse vaardigheden

Impressie: Eigentijds Onderwijs in de praktijk: een rondrit langs vier scholen

Vier basisscholen, vier busjes, één Engelse professor, een stortvloed aan praktijkvoorbeelden en 25 enthousiaste deelnemers uit het hele land: de toogdag van 10 oktober in a nutshell. Het draaide die dag om de concrete invulling van ‘Eigentijds Onderwijs’, leren denken en leren leren. Eigentijds onderwijs: niet in woorden, maar in daden. De beste manier om hier achter te komen is om het met eigen ogen te zien en het ‘live’ te ervaren. En dat is precies de kern van deze Toogdag.

Lees meer