Het Jonge Kind

Blog 2: Buitenkansen voor het brein!

Wanneer je beweegt is je brein actief en gaat leren beter; gemakkelijker. Niet het aantal hersencellen maar de verbindingen die worden gelegd tussen de hersencellen, zijn van groot belang voor het leren. Een rijke en vrije ruimte draagt bij aan het maken van nieuwe verbindingen en het aanleggen van netwerken in je brein. Denkontwikkeling en beweging gaan samen.

Lees meer

Kracht in de klas

TaalKracht-events

In oktober heeft IJsselgroep samen met Expertis Onderwijsadviseurs en DCTwente twee speciale TaalKracht-events georganiseerd. Deelnemers kregen een goed zicht op de huidige stand van zaken als het gaat om laaggeletterdheid en dyslexie. En veel belangrijker: zij maakten kennis met nieuwe denkrichtingen en kregen praktische adviezen om de sprong vooruit te maken. De events waren specifiek voor besturen en directeuren primair onderwijs. Een korte impressie ...

Lees meer

21ste eeuwse vaardigheden

Impressie: Eigentijds Onderwijs in de praktijk: een rondrit langs vier scholen

Vier basisscholen, vier busjes, één Engelse professor, een stortvloed aan praktijkvoorbeelden en 25 enthousiaste deelnemers uit het hele land: de toogdag van 10 oktober in a nutshell. Het draaide die dag om de concrete invulling van ‘Eigentijds Onderwijs’, leren denken en leren leren. Eigentijds onderwijs: niet in woorden, maar in daden. De beste manier om hier achter te komen is om het met eigen ogen te zien en het ‘live’ te ervaren. En dat is precies de kern van deze Toogdag.

Lees meer

Het Jonge Kind

Blog 1: onderwijsruimte, onwijs mooie ruimte!

In het van Dale woordenboek wordt het begrip ruimte omschreven als: beschikbare plaats - de omgeving waarin wij denken en handelen - plaats om zich te bewegen. Hoe zit dat eigenlijk met de ruimte voor (jonge) kinderen? Hoeveel ruimte is er beschikbaar voor kinderen om ‘zich te bewegen en te handelen’? Prikkelende vragen aan het begin van de eerste blog van Ellen de Haan over ’Rijke ruimte’.

Lees meer

21ste eeuwse vaardigheden, Mens- en organisatieontwikkeling

Dag van de leraar: TROTS

Zaterdag 5 oktober is het de dag van de leraar. Toevallig dit jaar op een zaterdag, en dat is maar goed ook, want door de week is daar natuurlijk geen tijd meer voor. De dag van de leraar is een mooie gelegenheid om eens rustig over het vak na te denken. Vanuit een luie stoel, wandelend met de hond of staand onder de douche. Leraar is het mooiste en belangrijkste beroep van deze maatschappij. Maar wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van deze hele belangrijke mensen?

Lees de top 5...

Lees meer

Kracht in de klas

Nieuwe blogserie over rijke ruimte: ‘Zet de boel eens op z'n kop!’

Al enige tijd is Ellen de Haan - adviseur IJsselgroep - gefascineerd door ruimte(s). Een goed ingerichte ruimte is heel bepalend voor het gevoel dat je bij binnenkomst krijgt en het gedrag dat je vervolgens laat zien. Vaak onbewust. Ruimte en rust ervaren, creëren of scheppen heeft een enorme invloed op je welbevinden en je emotionele gezondheid. Dit vraagt om een aantal interessante blogs …

Lees meer

Kracht in de klas

Op bezoek bij… Sccsschl 3.0 in Wolfersveen

Over scholen die het verschil durven maken

Tijdens hun werk komen adviseurs van IJsselgroep op scholen die het ‘anders doen’. Maar wat doen ze anders en hoe pakken ze dit aan. Op (on)regelmatige basis delen wij onze ervaringen. Dit keer is Ellen de Haan op bezoek bij Sccsschl 3.0 in Wolfersveen. Het thema: eerst relatie, dan prestatie. Maar durf je dat wel aan?

Lees meer