PABO-studenten leveren bijdrage aan ondersteuningsprogramma’s

Mooie samenwerking gestart met Iselinge Hogeschool.

Met als insteek ‘Kids need you’ worden studenten van Iselinge Hogeschool uitgenodigd om een unieke bijdrage te leveren aan effectieve ondersteuningsprogramma’s voor kinderen die dit nodig hebben. Hierbij gaat het om taal, lezen en rekenen.

Lees meer

Hoorrecht en passend onderwijs?

“Als het gaat om passend onderwijs moeten leerlingen voortaan kunnen meepraten en bepalen wat ze denken dat ze nodig hebben aan ondersteuning. Dat gebeurt nu nog te vaak niet”. Daarom wordt het hoorrecht ingevoerd. Maar als je het recht hebt om gehoord te worden, moet er wel iemand luisteren. Het eerste artikel van een drieluik of hoorrecht, luisterplicht en vertelruimte.

Lees meer

Angst bij kinderen in Corona-tijd: 5 tips

Wat als je kind een angststoornis heeft of zich snel zorgen maakt; wat moet je dan doen? Als ouders en leerkracht kan je kinderen hiermee helpen. De orthopedagogen van IJsselgroep geven vijf tips hoe je kunt omgaan met angst (voor Corona) bij kinderen.

Lees meer

Praktijkverhalen: Piramide en Startblokken

Twee mooie projecten uitgevoerd. De pedagogisch medewerkers van KOM kinderopvang hebben in juli 2020 hun Piramide certificaat behaald. Bij STPGA Apeldoorn zijn we met Startblokken aan de slag gegaan. Gecertificeerde leidsters & pedagogisch medewerkers werken elke dag vanuit inspiratie aan hun spelaanbod.

Lees meer

Talentgericht werken: Het héle kind horen en zien!

Door goedbedoelde systemen kunnen we het zicht op het kind kwijtraken. We zoeken naar mogelijkheden en manieren om het héle kind te kunnen horen en zien.’ Herken je die behoefte? Maar hoe kun je kinderen goed in beeld krijgen? En dan op zo’n manier dat je het héle kind hoort en ziet? Ontdek waarom ‘Talentgericht werken’ een geweldige manier is om hier handen en voeten aan te geven.

Lees meer

Inspiratiereis: de thema’s

Op het moment dat het weer kan, gaan we naar Zweden. Laat je inspireren door de visie en het enthousiasme van professionals uit de kinderopvang en het onderwijs. Ontdek hoe de visie van Reggio Emilia in praktijk wordt gebracht. En bezoek prachtige kinderopvang- en onderwijsplekken in Zweden. Welke thema’s aan bod komen? Wat vind je van het volgende: eigenaarschap op leren, pedagogisch documenteren, werken met onconventionele materialen, de rijke speelleeromgeving en creativiteit & Kunst. Een korte toelichting …

Lees meer

Een liedjeskist inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren

Een muziekdoos, liedjeskist of liedjesmand. Een eenvoudige manier om eens wat andere liedjes te zingen dan de standaard ‘zo gaat de molen’, ‘olifantje in het bos’ en ‘het regent’. Wat is een liedjeskist? Wat is het nut ervan? Hoe stimuleer je de brede ontwikkeling dan? Hoe maak je zo’n kist? Hieronder staan tips, gekoppeld aan thema’s die binnen het seizoen ‘herfst’ passen.

Lees meer

Start online ROB-jaarprogramma groot succes

Het online ROB-jaarprogramma 20/21 is gestart. De aftrap op 30 september met Steven Pont was een groot succes. Goede inhoud, enthousiaste deelnemers en mooie interactie. Een korte impressie inclusief een aantal opvallende uitspraken …

Lees meer

Systeemcrisis in het onderwijs

Er is in het onderwijs duidelijk sprake van een systeemcrisis. Dus er wordt nu gekeken naar oplossingen voor dit probleem. De overheid vindt dat het nodig is om het onderwijs anders te organiseren. Daarnaast geeft de onderwijsinspectie aan dat veel scholen te ondoordacht bezig zijn met vernieuwingen. Er is dus een noodzaak om het onderwijs anders in te richten. Maar is ook reden genoeg om dit zorgvuldig en niet overhaast te doen.

Lees meer

Onderwijs ‘Anders organiseren’: TOP-10 aan prikkelende vragen

Even stilstaan om na te denken. Rennen doen we al genoeg. Nadenken over hoe het is en hoe het soms ook anders kan: boeiend. Scholen denken dan ook steeds vaker na over het anders organiseren van het onderwijs. Twee onderwijsadviseurs - gespecialiseerd in Anders Organiseren - hebben een aantal vragen voor u op een rij gezet. Alstublieft: een TOP-10 plus een bonus-vraag ...

Lees meer