Van Kaleidoscoop naar Startblokken: een mooi avontuur!

In Apeldoorn wordt op een groot aantal VVE-kinderopvangorganisaties-locaties, gewerkt met het VVE programma Kaleidoscoop. Het NJI is landelijk de licentiehouder van Kaleidoscoop/Highscoop vanuit Amerika. Het NJI heeft echter besloten deze licentie niet langer aan te willen houden. Omdat er geen overnamekandidaat is die licentiehouder wil worden zullen op termijn (2 jaar) de certificaten voor Kaleidoscoop vervallen en mogen de Kaleidoscoopmaterialen niet langer gebruikt worden in Nederland.

Met deze realiteit zijn wij aan de slag gegaan, samen met de partners in het veld binnen de gemeente Apeldoorn.

Het vertrekpunt

Wij zijn gestart met een grote groep pedagogisch medewerkers van Doomijn, Partou en KOOS met een 0-meting. Op locatieniveau en op individuele niveau. In gesprek met de VVE coaches hebben we geluisterd naar ideeën en opvattingen. Dat was ons vertrekpunt: een mooie praktijk-startactiviteit.
Vervolgens hebben we een dekkend en passend tweejarig-traject gemaakt. Hierin zijn alle elementen en voorwaarden om voor een Startblokken certificaat in aanmerking te komen. Daarnaast is vooral ook aangesloten bij de expertise die alle deelnemers hebben verworven. De VVE-coaches zijn hierin belangrijke gesprekspartners.

Een nieuwe kwaliteitsimpuls:

De trainingen worden gegeven door een gecertificeerde, ervaren Startblokkentrainer én een Kaleidoscooptrainer. Een mooie combinatie om te verkennen, te verbreden en te verdiepen (de drie V-tje’s). En aan de slag te gaan met de kansrijke thema’s van Startblokken.

De kick-off is op 23 november geweest: een grote groep enthousiaste, bevlogen en ervaren professionals die samen een mooie kwaliteitsslag willen maken.  Wij nemen de sociaal culturele praktijken van alle kinderen- en hun pedagogisch begeleiders-als vertrekpunt en gaan betekenisvol aanbod ontwerpen. Rijke hoeken inrichten met rijk taal-spel en een professional die dat ondersteunt. Samen met de peuters op zoek naar interessante kwesties en spelverhalen.

Een mooi gezamenlijk avontuur!