Voor- en vroegschoolse educatie dringt achterstanden substantieel terug

Voor- en vroegschoolse educatie kan achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs terugdringen. Bij een start hiermee op tweejarige leeftijd zijn substantiële verbeteringen te bereiken. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek. Hierin werden bijna drieduizend kinderen van tweeënhalf jarige leeftijd tot en met het einde van het basisonderwijs gevolgd. Lees meer over de uitkomsten van dit onderzoek en de reactie van de PO-raad op de website van ‘Vroeg’.

Lees het artikel op "vakbladvroeg.nl"

Samenvatting eindrapport pre-COOL onderzoek

Op basis van het eindrapport pre-COOL onderzoek van Annemiek Veen, Ineke van der Veen, Paul Leseman hebben wij een samenvatting gemaakt. Hierbij staan de volgende onderdelen centraal:

  • Emotionele kwaliteit
  • Educatieve kwaliteit
  • Proceskwaliteit
  • Structurele kwaliteit
  • Uitkomsten

Download de samenvatting