2 5 1 monitoring 1600x640

Monitoring VVE

Iedere gemeente heeft tegenwoordig beleid geformuleerd met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Veelal zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot doelgroepbereik, leeropbrengsten en uitvoeringskwaliteit. IJsselgroep kan de kwaliteit en de opbrengsten van uw VVE-beleid in beeld brengen met behulp van een VVE-monitor, zodat u kunt bepalen of de doelstellingen van het VVE-beleid behaald zijn.

Over het algemeen wordt onderzoek gedaan naar de volgende drie onderwerpen:

  1. Doelgroepbereik: in hoeverre maken kinderen die in aanmerking komen voor VVE ook daadwerkelijk gebruik van het VVE-aanbod?
  2. Leeropbrengsten: hoe staat het met de leeropbrengsten van de (doelgroep)kinderen?
  3. Uitvoeringskwaliteit: wat is de kwaliteit van uitvoering van Voor en vroegschoolse educatie?
 
Via de VVE-monitor kunnen we de onderwerpen onderzoeken die voor u van belang zijn. Bij de VVE-monitor werken we vanuit de volgende kaders:
  • Het VVE-beleidsplan van de gemeente/bestuur of instelling.
  • De eisen die de wetgever stelt aan VVE, zowel op het niveau van scholen en voorschoolse voorzieningen als op niveau van gemeentes (toezichtkader VVE van de onderwijsinspectie).

Er is dus altijd sprake van maatwerk.

Onze werkwijze

We starten met een gesprek met u om uw vragen en wensen te inventariseren. We willen scherp in beeld krijgen op welke vragen u antwoord wilt krijgen via de VVE-monitor en wat wilt u vervolgens doen met die antwoorden.

De opbrengsten van dit gesprek werkt IJsselgroep uit tot een voorstel, dat in een tweede gesprek met u wordt besproken. Na overeenstemming over het monitorplan zal de monitoring van start gaan.

Overige mogelijkheden

Natuurlijk is IJsselgroep Educatieve Dienstverlening ook in staat op andere gebieden te monitoren. Te denken valt aan de onderwerpen schakelklassen/intensieve taalklassen.

Voor wie

De VVE-monitor is bedoeld voor gemeenten.