Vijf onderwijsadviesbureaus werken landelijk samen aan Goud Onderwijs

Goud Onderwijs is een onderwijsverbetertraject ontwikkeld door de CED-Groep. Het is een unieke aanpak die zorgt voor grote kwaliteitsverbeteringen in het primair en speciaal onderwijs. Dit blijkt uit de eerste (leerwinst)resultaten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk scholen Goud Onderwijs kunnen invoeren heeft de CED-Groep per 2 april 2024 de krachten gebundeld met Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep. Om samen te werken aan beter georganiseerd en kerndoel-dekkend onderwijs in een positief leerklimaat.

Wat is Goud Onderwijs?

De CED-Groep is de officiële partner van de Amerikaanse succesformule Uncommon Schools en heeft het Amerikaanse principe doorontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs. Onder de naam Goud Onderwijs richt het zich op een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Nederlandse onderwijs. Het doel: leerkrachten laten excelleren en alle leerlingen het maximale uit zichzelf laten halen.

Goud onderwijs is een driejarig traject met intensieve begeleiding door een of meerdere adviseurs en specialisten. De drie pijlers zijn:

  • effectief organiseren
  • focus op leren
  • gedragscultuur

Welke resultaten hebben pilotscholen behaald?

Zes pilotscholen startten in het schooljaar 2020-2021 met Goud Onderwijs. De leerwinstanalyses zijn veelbelovend en geven vertrouwen in de kwaliteit van de interventie. Voor de effecten van Goud Onderwijs op de leerprestaties is gekeken naar de leerwinst bij de fundamentele vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Uit deze analyses blijkt dat Goud Onderwijs onder andere een positief effect heeft op de leerprestaties van begrijpend lezen en rekenen. De leerlingen zijn (veel) meer gegroeid dan wat je normaal zou verwachten*. Bij alle deelnemende scholen is vastgesteld dat het leerklimaat positiever is en dat het werkplezier is toegenomen.

Wat gaan de vijf bureaus doen?

De implementatie van Goud Onderwijs vraagt veel van scholen. Daarom werken scholen intensief en langdurig samen met een onderwijsadviesbureau. Geografische nabijheid speelt hierbij een grote rol. Daarom heeft de CED-Groep adviseurs van Cedin, Onderwijs Maak Je Samen, Het ABC en IJsselgroep opgeleid om dit concept ook in hun regio te kunnen invoeren. Op deze manier kunnen de vijf bureaus samen meer scholen begeleiden en dus ook een grote impact hebben op de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs.

Meer informatie

Wil je meer weten over Goud Onderwijs? Neem contact op met John Hoeberichts (directeur/adviseur IJsselgroep) via 06 14 00 41 52 of john.hoeberichts@ijsselgroep.nl

Foto: bestuurders, van links naar rechts: Job Christians (Onderwijs Maak Je Samen), Henk Wilbers (Cedin), Margéke Hoogenkamp (CED-Groep) en John Hoeberichts (IJsselgroep).