hoofdfoto thinking for learning

Thinking for learning

Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving: belangrijke doelen van het onderwijs. De snel veranderende  samenleving stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen: het wordt steeds belangrijker.  Daarom is het niet alleen belangrijk kennis op te bouwen, maar ook een bredere range aan skills & attitude te ontwikkelen. In Thinking for Learning noemen we dat: leervermogen. Maar wat betekent dit voor uw onderwijs? U ontdekt het bij een innovatief en bewezen concept: Thinking for Learning.

Download edugraphic T4L

Meerwaarde

Leren denken en denken over leren helpt leerlingen:

  • Beter en sneller leren: leervermogen ontwikkelen.
  • Met meer zin en betrokkenheid te leren.
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren.
  • Deelnemen aan de 21e eeuwse samenleving.

Hoe?

Thinking for Learning werkt met praktische thinking tools en strategieën om spel (jonge kind) en onderzoek, als voertuig voor het leren, in de praktijk te laten werken. De tools en strategieën helpen de leraar zowel te doceren (kennisoverdracht), als te coachen (metacommunicatie) maar ook om aanvoerder en medespeler (in spel en onderzoek) te zijn. 

Leerlingen worden uitgenodigd om betekenis te verlenen aan leerinhouden, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien.  

Door de metafoor van leerspieren (iets wat je kunt trainen, waar je invloed op hebt) te verbinden aan skills & attitude, geven we eenvoudige en gemeenschappelijk taal aan leren en denken. Dit maakt het mogelijk om het leren en denken centraal, hoorbaar en zichtbaar, in de cultuur en het hart van de school te laten kloppen.

 

Modules

We helpen u graag een keuze of combinatie te maken uit onderstaande modules. Gericht op kleine of grotere aanpassingen in uw dagelijkse praktijk en uw curriculum, én goed afgestemd op de huidige situatie van uw school. 

Leren denken in lessen

Leer, met behulp van thinking tools, in 3 dagdelen én coaching on the job, leerlingen denken in lessen (o.a. begrijpend lezen, wereldoriëntatie).

Spelend en onderzoekend leren

Leer, in 4 dagdelen én coaching on the job, met je groep wereldoriënterende thema’s te spelen (jonge kind) en onderzoeken. We gebruiken thinking tools en strategieën en de inhoudslijnen van het SLO of een zaakvakmethode als bron.

Denken over leren

Leer, in 2 dagdelen én coaching on the job, de metafoor van de leerspieren te gebruiken om leerlingen te laten denken over hun eigen leren. Als leerlingen zich bewust zijn van hun leervermogen kunnen ze steeds meer regie nemen.

Samen denken en leren

Leer, in 2 dagdelen en coaching on the job, hoe leerlingen samen te laten denken en leren door de juiste strategieën en coöperatieve structuren te gebruiken.

 

Uiteraard kunt u onze gecertificeerde trainers ook bellen voor een oriëntatieworkshop!

Gecertificeerde trainers

Hettie Lichtenberg, Albert Oving, Miriam Kobussen, Frank Sessink, Elly van Wageningen