Ouderbetrokkenheid 1600x640

Ouderbetrokkenheid

Inleiding

Oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk om partnerschap met ouders vorm te geven. Besturen en scholen willen goede samenwerkingspartners zijn en gericht werken aan ouderbetrokkenheid. Onderwijsprofessionals hebben handvatten nodig om aan een cultuur te werken waarin de communicatie en samenwerking met ouders vanzelfsprekend wordt.

Vragen doelgroep

 • Vorig jaar ging het in een klas mis toen meer ouders reageerden op het probleemgedrag van een kind. We hebben er als team allemaal last van gehad en het galmt nog na nu het rustig is. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
 • Wat is ouderbetrokkenheid in deze tijd? Wat kunnen wij als school verwachten van ouders? 
 • Hoe communiceer ik met lastige, veeleisend ouders?
 • Hoe haal ik ouders er bij die geen bijdrage leveren?
 • Hoe geven we educatief partnerschap ‘handen en voeten’? En waarom?
 • Hoe doen we het als school als je het vergelijkt met ouderbetrokkenheid op andere scholen?

Cultuuromslag in het team.
Op weg naar concreet resultaat:

 • De communicatie verbetert
 • Leerkrachten lossen problemen met ouders zelf op
 • U geeft vorm aan eigentijdse ouderbetrokkenheid 
 • Tevreden ouders, tevreden leerkrachten

Onderwerpen

Social styles.
Hoe kom ik over op ouders? Hoe stem ik op ouders?

Social styles is een communicatietraining en brengt verschillend oudergedrag in beeld, maar ook hoe je als professional overkomt op ouders. Door goed af te stemmen op gedrag van ouders verlopen gesprekken beter. Met tips en tools is iedere professional in staat om te kiezen wat het beste past. Ook uitspreken, aanspreken, begrenzen worden geoefend.

Lees verder

Ontwikkeltraject met of zonder certificering 
Hoe ouderbetrokken is onze school of zijn onze scholen?

Door middel van een 0 meting op zes streefdoelen wordt gekeken hoe ouderbetrokken de school is. Wat doet de school goed? Wat vraagt om verbeterslagen? Welke tips zijn er? De schriftelijke rapportage geeft weer wat de ontwikkelpunten zijn? De school kan hierna gericht aan de ontwikkeling ouderbetrokkenheid werken. Als de school ervoor kiest kan zij een eindmeting aanvragen en gecertificeerd worden voor ouderbetrokkenheid.

Resultaat

 • Professionals zijn beter in staat om vanuit een goede relatie en gedragsafstemming samen te werken met ouders
 • Een school weet ouderbetrokkenheid professioneel vorm te geven

Voor wie

 • Scholen, de professionals
 • Besturen, die via het strategisch beleidsplan een impuls geven aan ouderbetrokkenheid

Wat anderen zeggen

‘Er was altijd spanning tussen bepaalde ouders en leerkrachten. Dat is weg. We stemmen anders af, luisteren beter en geven onze grens aan.’

‘De hele school was bang voor een groepje ouders. We weten nu wat we moeten doen om met dit boze gedrag van ouders om te gaan.’

‘Begrijpen waarom je met ouders samenwerkt en zien dat het kind in de thuissituatie bewuster geholpen wordt is heel fijn. Wat je doet in de klas beklijft beter.’

‘Door de 0 meting ouderbetrokkenheid en de eindmeting ouderbetrokkenheid weten we als bestuur zeker dat iedere school gericht bezig is met het verbeteren van het partnerschap met ouders.

‘Door de 0 meting ouderbetrokkenheid zien we beter wat goed gaat en we weten wat onze verbeteracties zijn. De tips helpen en brengen ons op ideeen.’

Organisatorisch

Een training social styes bestaat uit vier dagdelen die over twee jaar gespreid kunnen worden.
Wilt u meer weten over het ontwikkeltraject ouderbetrokkenheid? Neem dan contact op met Janna de Haan.