hoofdfoto opbrengstgericht werken basis

Opbrengstgericht werken

De opbrengsten van het onderwijs: belangrijk maar geen doel op zich, eerder een thermometer van de onderwijskwaliteit. Samen kijken naar de kwaliteit van uw onderwijs. Gegevens analyseren en op zoek gaan naar haalbare ambitieuze doelen. Goed onderwijs en doelgericht werken gaan samen.

Meer weten over opbrengstgericht werken of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een proeverij of studie(mid)dag voor uw team, school of schoolbestuur? Neem dan contact op met Peter Harkink.

Dienstverlening

CITO in januari: resultaten als thermometer, goed onderwijs als opbrengst

CITO in januari: resultaten als thermometer, goed onderwijs als opbrengst

De (CITO-) toetsresultaten in januari vormen de halfjaarlijkse spiegel van de kwaliteit van uw onderwijs. Hoe analyseer je de uitkomsten? Hoe haal je daar – zonder schuld of boete – de belangrijkste aandachtspunten voor het onderwijs uit? En hoe formuleer je verbetermaatregelen die leiden tot het best denkbare onderwijs in uw situatie? Toetsresultaten zijn voor scholen steeds meer een thermometer van de kwaliteit van onderwijs. Opbrengstbewust in plaats van opbrengstgericht. De IJsselgroep organiseert rondom de toetsperiode van januari twee bijeenkomsten voor uw team over het productief omgaan met toetsresultaten met als doel dat u snel maatregelen kunt nemen om de onderwijskwaliteit te borgen en/of te verbeteren.

Lees verder

CITO toetsen in juni

CITO toetsen in juni

In juni verzamelen we weer de toetsgegevens van leerlingen. We zijn blij als de resultaten goed zijn en teleurgesteld als het tegenvalt. Toch gaat het niet om de resultaten. Scores zijn geen doel op zich. Veel meer gaat het om het feit dat leerlingen wel of niet hebben geprofiteerd van het onderwijs.

Lees verder

OGW 2.0: Groepsplannen, kan dat niet anders?

OGW 2.0: Groepsplannen, kan dat niet anders?

Heel veel scholen werken aan en met groepsplannen. Soms tot tevredenheid, soms met frisse tegenzin. Bijna iedereen vindt dat het efficiënter of effectiever kan. Dat het een levend document moet zijn en geen administratie om de administratie. En dat leerkrachten zèlf heel goed in hun hoofd hebben hoe het moet. Welke ruimte hebben zij? Ontdek het met OGW 2.0: groepsplannen: kan het niet anders?

Lees verder

Een opbrengstbewuste cultuur in uw school

Een opbrengstbewuste cultuur in uw school

Samen bouwen aan een opbrengstbewuste cultuur in uw school? U wilt minder administratieve rompslomp en uw groeps- of periodeplan op één helder A4 voor het komende half jaar? Dan is dit uw kans. Analyseer de resultaten van juni en zet het om in actie. In 1 inspirerende middag maken wij samen een plan dat leeft en niet in de kast verdwijnt. Een plan dat past bij uw school. Inspectieproof.

Lees verder