hoofdfoto cooperatief leren

Coöperatief leren

De opbrengsten van het onderwijs: belangrijk maar geen doel op zich, eerder een thermometer van de onderwijskwaliteit. Samen kijken naar de kwaliteit van uw onderwijs. Gegevens analyseren en op zoek gaan naar haalbare ambitieuze doelen. Goed onderwijs en doelgericht werken gaan samen.

Meer weten over Coöperatief leren in de klas of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een proeverij of studie(mid)dag voor uw team, school of schoolbestuur? Neem dan contact op met Miriam Kobussen.

Dienstverlening

Coöperatief leren

Coöperatief leren

Samenwerken is een vaardigheid die nu én in de verdere 21e eeuw van groot belang is voor leerlingen om zich eigen te maken. Door deze vaardigheid bewust en structureel onderdeel te maken van uw aanbod vergroot u de mogelijkheden van uw leerlingen om nu en in de toekomst deel te kunnen nemen aan het leren op school en in het maatschappelijk leven als geheel.

Lees verder

Coöperatief leren bij rekenen

Coöperatief leren bij rekenen

Leerlingen op een interactieve en coöperatieve manier gemotiveerd en betrokken houden om te oefenen in rekenen. Dit stimuleert betere leerprestaties omdat er sprake is van meer hersenactiviteit waardoor aanpakken beter beklijven.

Lees verder

Coöperatief leren bij taal/denken

Coöperatief leren bij taal/denken

Taal is het middel om te denken en te leren. Dit leren wordt versterkt als je taal in interactie kan gebruiken. Door het inzetten van coöperatieve didactische structuren bij taallessen kunnen kinderen optimaal leren. Dat geldt voor alle taaldomeinen: taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat.

Lees verder