Toekomstbestendig onderwijs: inrichting volgt visie

In aanloop van de fusie van basisschool de Woordhof werd er gedroomd over toekomstbestendig onderwijs. De onderwijsvisie ‘de Why’ is hieruit voortgekomen. “Om onze onderwijsvisie te kunnen vormgeven, moest de inrichting aangepakt worden”, vertelt directrice Martine Merkx.

Schooldomein praat met Martine Merkx en inrichtingsspecialist Harold Hermans van Presikhaaf Schoolmeubelen. “Drie jaar geleden zijn we gefuseerd”, opent Martine; “we begonnen met de twee teams een dag te dromen over onze visie voor het onderwijs in Hummelo. Die droom hebben we geconcretiseerd naar tien uitgangspunten, die leidend zijn voor alles wat we doen op onze school. Doel is wat we willen ook gedaan te krijgen. Dan gaat het over dat ouders zich verbonden voelen en dat het onderwijs betekenisvol is. Onze didactische en pedagogische onderlegger is Thinking voor Learning; kinderen leren denken en laten denken over eigen leren.

Thinking voor Learning

Onze didactische en pedagogische onderlegger is Thinking for Learning; kinderen leren denken en laten denken over eigen leren. We noemen dat leerspieren, vaardigheden die kinderen moeten leren, zoals reflecteren, samenwerken en kritische nieuwsgierigheid. We willen dat kinderen zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Er moet ruimte zijn om instructies te krijgen, zelfstandig te werken en ook in tweetallen. Samenwerken is een leerspier en voor het onderwijs ook een pijler. De inrichting op het vorige leerplein was niet echt geschikt om goed te kunnen samenwerken of kinderen individueel te volgen. Vanuit die tien uitgangspunten keken we opnieuw naar de inrichting: in groepen samenwerken of juist individueel, instructie krijgen en ook hoe de onder- en bovenbouw elkaar ontmoeten. Vanuit die verschillende leer- en werkvormen ontstond een natuurlijke en doorlopende lijn in de gehele school.

Download het gehele artikel