Onderwijs en zorg in verbinding 1600x640

 

Doelgericht spelen in hoeken voor groep 1, 2 en 3

Jonge kinderen leren als ze spelen. Door spel ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen zij zich in de volle breedte. Bij spel zijn kinderen handelend en onderzoekend bezig, ze spelen samen, bedenken creatieve oplossingen en overleggen met elkaar. Kortom: via spel leren kinderen vaardigheden die passen in het onderwijs in de 21e eeuw. Vanuit de verbondenheid van het spel worden kinderen op elkaar betrokken en kunnen ze het spel verdiepen en verrijken. Ook als het gaat om lezen, taal en rekenen. Spelen en leren: een mooie combinatie.

Doelgericht spelen

Veel leerkrachten vinden spelen belangrijk, maar zijn door druk van ‘bovenaf’ vooral bezig met schoolse lesjes. Wilt u het spel meer verrijken door het bieden van een uitdagende en gevarieerde speelleeromgeving?

Wilt u naast vrij spel ook doel-gerichte activiteiten aanbieden in de verschillende hoeken die passen bij de

ontwikkelingsbehoefte van jonge kinderen? En meer inzicht in hoe u het spel kunt stimuleren en op een hoger plan kunt brengen? Dan is de cursus ‘Doelgericht spelen in een krachtige leeromgeving’ voor u.

Kader

Met deze cursus zet u spelen weer goed op de agenda. En terecht. Wat een kansen zijn er als u spel koppelt aan doelen. En het plezier neemt toe, zowel bij de kinderen als de leerkrachten. Uitdagende materialen komen vooral uit de echte wereld en zijn tegen lage kosten voorhanden. Doelgericht spelen past binnen de cyclus van ‘Opbrengstgericht werken/ spelen’. De cursus is rond de volgende drie onderwerpen opgebouwd.

Doelgericht spelen in de huishoek

 • Welke reken en taaldoelen kunnen in deze hoek aan de orde komen?
 • Hoe verloopt de spelontwikkeling?
 • Hoe richt je de huishoek in met materialen uit de echte wereld zodat kinderen uitgedaagd worden om te spelen?
 • Hoe stimuleer je het rollenspel en geef je spelimpulsen?
 • Is de huishoek alleen vrij spelen of ook een taakje? 

 


Doelgericht spelen in de bouwhoek

 • Bouwen en de relatie tot de rekendomeinen.
 • Hoe verloopt de bouwontwikkeling?
 • Hoe richt je de bouwhoek in met (alternatieve) materialen zodat kinderen uitgedaagd worden om te spelen?
 • Hoe geef je bouwstimulansen en welke prikkelende vragen stel je hierbij?
 • Is de bouwhoek alleen vrij spelen of ook een taakje?

 


Doelgericht spelen met zand en zo

 • Wat betekent het spelen met zand en zo voor kinderen?
 • Wat leren kinderen hiervan?
 • Hoe richt je de zandwaterhoek in met uitdagende materialen zodat kinderen echt tot spel komen?
 • Bij welke thema’s kun je deze hoek inzetten?
 • Is de zandwaterhoek alleen vrij spelen of ook een taakje?

 


Resultaat

De cursus staat bol van de inspirerende praktijkvoorbeelden waarmee u de volgende dag direct aan de slag kunt. U heeft zicht op zowel een doelgericht aanbod als spelontwikkeling. Ook ontdekt u hoe u effectieve spelstimulansen geeft.

Voor wie

Leerkrachten groep 1-2 (3), intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren.

Wanneer en waar

Woensdagen 7 oktober 2020, 13 januari en 21 april 2021 van 14.30-17.30 in de regio Apeldoorn

Kosten

€ 395,00 per deelnemer voor de open inschrijving

Deze scholing kan ook op maat worden aangeboden voor uw onderbouwteam, neem hiervoor contact met ons op!

Uitvoering

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. Doelgericht spelen in een krachtige leeromgeving wordt als open inschrijving en als schoolspecifieke cursus aangeboden.