Governance 1600x640

Rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht

Naam

Lid Raad van Toezicht IJsselgroep

1e termijn

Datum aftreden

De heer G.J. Oplaat

18-07-2012

18-07-2016

18-07-2020

Mevrouw A.E.M. Leveling

22-09-2015

22-09-2019

22-09-2023

De heer A.E.M. Sommerdijk

01-01-2012

01-01-2016

01-01-2020