Het Onderwijsgesprek met Bert Wienen

Het onderwijsveld en Amphion slaan opnieuw de handen ineen voor een nieuw seizoen van Het Onderwijsgesprek. Bert Wienen is op 12 oktober af de eerste gastspreker. Presentator Wendelien Wouters gaat het gesprek aan met de onderwijsdeskundige, ervaringsdeskundigen én het publiek. Het event is gratis toegankelijk voor onderwijsprofessionals en andere belangstellenden.

Bert Wienen

Als onderzoeker, adviseur, spreker en projectmanager streeft Bert naar een bredere definitie van normaal:

“Ik ben ervan overtuigd dat, als we het medicaliseren een halt toeroepen, meer kinderen kunnen opgroeien met het idee dat ze normaal zijn - ook als ze afwijken van ‘de norm’.”

Bert benut zijn achtergrond en expertise om vanuit visie, pragmatisch aan de slag te gaan met vraagstukken op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. Als de gemeenten, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp beter met elkaar samenwerken, kunnen we een context creëren waarin ieder kind groeit en waarin het speciaal onderwijs niet meer hoeft te bestaan. En waarin we de jeugdhulp beschikbaar houden voor kinderen met échte problemen.

Gegevens

  • Datum: 12 oktober 2022
  • Zaal: Seesing Flex Zaal
  • Locatie: Amphion Theater
  • Adres: Hofstraat 159 in Doetinchem
  • Prijs: gratis

Aanmelden

Het event is gratis. Reserveren hier je tickets.

Het Onderwijsgesprek

Het Onderwijsgesprek is een samenwerking van het onderwijsveld en Amphion Cultuurbedrijf. We organiseren meerdere keren per jaar inspirerende gesprekken op het snijvlak van onderwijs en samenleving en zijn dankzij de bijdrage van het onderwijsveld gratis te bezoeken voor onderwijsprofessionals en andere belangstellenden.

Partners Het Onderwijsgesprek

IJsselgroep, Iselinge Hogeschool, Achterhoek VO, Graafschap College, IJsselgraaf, PRO8, Gelderveste, Samenwerkingsverband Doetinchem, Paraat scholen, Essentius, De Onderwijsspecialisten, Onderwijs Coöperatie Gelderland, De Laetare en Zone.college & Groene Lyceum Doetinchem zijn partner in Het Onderwijsgesprek.