Nieuw keurmerk behaald

Keurmerk behaald

IJsselgroep heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling behaald: een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in onderwijsadviesmarkt. Het keurmerk wordt afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

IJsselgroep PHOTO 2022 02 22 15 06 48


Fijn om de feedback van onze scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, ouders en kinderen terug te zien in de vorm van dit belangrijke keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit.

- John Hoeberichts, directeur-bestuurder IJsselgroep -

Regulering

Het keurmerk is een antwoord op de politieke wens om meer grip te krijgen op de private partijen die werkzaam zijn in het publieke domein onderwijs. Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland: “Onderwijsontwikkeling Nederland pleit al langer voor meer regulering als het gaat om private partijen die diensten leveren in het publieke domein. Iedereen kan vandaag nog een onderwijsadviesbureau starten, zonder dat er eisen gesteld worden aan bewezen effectiviteit, continuïteit van de dienstverlening en verankering van de kennis in de onderwijsorganisaties. Voor scholen is het vaak lastig om in het woud van aanbieders de juiste partner te kiezen. Met dit keurmerk willen we scholen daarbij helpen.”