Focus op veerkracht | depressiepreventie in het VO

Meer energie, weerbaarheid, veerkracht en zelfvertrouwen: je gunt het iedere jongere. In iedere klas van 30 leerlingen zitten ongeveer 3 leerlingen die last hebben van somberheidsklachten waardoor zij niet lekker in hun vel zitten. Hoe eerder je in je leven een depressieve periode beleeft, hoe groter de kans dat het terugkomt. Het is daarom belangrijk somberheid bij jongeren te signaleren vóórdat ze in een depressie belanden. Zeker omdat depressiviteit nauw samenhangt met suïcide.

Elementen van STORM

In de regio Oost-Brabant is STORM inmiddels stevig ingebed. De STORM-aanpak is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve ketenaanpak om een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Ons doel is om – in eerste instantie – elementen van STORM in onze regio’s uit te rollen. En wie weet wat er op termijn mogelijk is; graag zoeken wij de ketensamenwerking met scholen, jeugdzorg, GGD en gemeente.

Praktische informatie

  • Screening op somberheidsklachten met behulp van een vragenlijst in afstemming met school
  • Groepstraining Op Volle Kracht:
    • 8 bijeenkomsten van 60 minuten
    • Informatiebijeenkomst vooraf en terugkombijeenkomst na afloop (voor deelnemende leerlingen en hun ouders)
  • Gatekeeperstraining: workshop van een dagdeel voor maximaal 14 deelnemers (mentoren/docenten)

Download

DOWNLOAD DE FOLDER

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over depressiepreventie in het VO? Neem dan contact op met: Leonie Tomesen via 06 23 25 15 13 of leonie.tomesen@ijsselgroep.nl of met Madelon la Gro via 06 20 40 91 30 of madelon.lagro@ijsselgroep.nl