De organisatie van onderwijs doet er toe: ik wist het wel!

Dat de organisatie van het onderwijs in de school ertoe doet, dát wist ik wel. Hoezeer het ertoe doet, daar ben ik de afgelopen weken achter gekomen. Ik neem je mee. Al jaren werken wij op De Diamant volgens het Slim Fit model. Wij zijn een TOM (Teamonderwijs Op Maat) school en organiseren ons onderwijs anders.

Leerpleinen en miniteams

We werken op leerpleinen met kinderen in verschillende leeftijden. Op ieder leerplein werkt een team professionals, bestaande uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en vakleerkrachten. Ieder miniteam is een geoliede machine, de samenwerking is essentieel én vanzelfsprekend. Kinderen kunnen bij verschillende professionals terecht en worden dus ook gezien en gehoord door meer dan één persoon. We werken in ateliers waarbij iedere leerkracht zich bekwaamt in een kernvak. Je hoeft niet alles te kunnen en kennen, je specialiseert je. Kinderen leren indirect dat een volwassene niet alwetend is, dat je ergens goed in bent, maar dat je sommige zaken ook minder goed mag kunnen. Een mooie bijkomstigheid.

Kleinere bubbels door Corona

Hoe anders is het de afgelopen drie weken gegaan. Door een corona uitbraak op school, een week na de heropening van de scholen op 8 februari, voelden we ons genoodzaakt om de bubbels kleiner te maken. We werken sinds die tijd in jaargroepen, met één leerkracht voor een groep kinderen.

Waar lopen we tegenaan?

Er is geen ruimte meer om samen te werken, je collega is immers druk in een andere bubbel. Ambulante tijd van collega’s valt weg, om te zorgen dat iedere groep bemand is door een leerkracht. Kennis over en werken aan schoolplandoelen staat onder druk. Werken in kleine groepjes is alleen te organiseren als je het geluk hebt dat de onderwijsassistent aan jouw bubbel is toegekend. De flexibiliteit is de organisatie uitgelekt. Het vakmanschap lekt weg.

Gedragsproblematiek

Een ander punt is de toename van gedragsmatige problematiek. Want als je gedurende de dag werkt in één lokaal, aan één tafel, dan is er weinig natuurlijke ruimte om te bewegen. En zoals Erik Scherder ons allemaal leert: Bewegen is de basis voor het leren. Door te bewegen verbetert de werking van de cortex, deze zorgt voor een remmende factor op prikkels. De regulatie van deze prikkels zorgt voor een goede basis om te leren. En ja, dat zien wij terug in school! Kinderen bewegen niet meer van de ene ruimte naar de andere ruimte, ze zijn beperkt in hun ruimte. De gedragsprobleempjes steken de kop op. En ik herken het weer, van jaren geleden, toen ik op een traditionele school werkte.

Deze corona tijd is een grote leerschool voor me. Leren anders organiseren doet ertoe, ik gun het iedere school, en bovenal gun ik het ieder kind!

Astrid Joziasse | schoolleider De Diamant in Apeldoorn