Kinderopvang KOOS start met Uk & Puk

In het voorjaar van 2020 is Kinderopvang KOOS uit Raalte en omgeving gestart met het VVE-programma Uk & Puk. Vandaag bezoek ik Anoek bij peuterwerk Doerak, een locatie in Luttenberg. Ik doe een groepsconsultatie rondom het onderwerp ‘spel en speelleeromgeving’: een observatie op de groep en nabespreking aan de hand van het filmpje dat ik tijdens het observeren heb gemaakt.

Filmpje en nabespreking

Anoek speelt op de grond in de bouwhoek met een groepje kinderen. Tijdens het nabespreken en het zien van het filmpje valt het haar op hoeveel kansen ze grijpt en aan welke ontwikkelingsgebieden ze allemaal werkt. Maar ook ziet ze de ‘gemiste kansen’, waarin ze meer had kunnen meegaan in het spel bij de peuter van net 2½, of juist meer denkvragen had kunnen stellen om de peuter van bijna 4 uit te dagen.

Aan het eind van het gesprek zegt Anoek: “ik kijk nu veel bewuster naar de kinderen, doordat ik de doelen waaraan we werken veel beter in mijn hoof heb. Ik merk dat ik meer gericht observeer en daardoor ook meer zie van de kinderen. Eigenlijk ben ik me veel meer bewust van mijn werk. Ik ben veel beter in staat te zien welk kind wat extra hulp en herhaling nodig heeft, en welk kind juist wat extra uitdaging.”

Bijeenkomst Spel en Speelleeromgeving

We hebben net de bijeenkomst Spel en Speelleeromgeving van Uk & Puk achter de rug. De deelnemers van Kinderopvang KOOS in de regio Raalte zijn aan de slag gegaan met de inrichting en het begeleid spel van de kinderen. Tijdens een groepsconsultatie laat één van de deelnemers me een filmpje zien die ze vóór deze bijeenkomst had opgenomen. We vergelijken het met wat ze tijdens de groepsobservatie van vandaag heeft laten zien.

“Deze training heeft me echt de ogen geopend wat betreft verkennen, verbinden en verrijken,” zegt ze. “Moet je kijken, hier deed ik het een heel klein beetje, maar nu, vier weken later, ben ik alweer zo’n stuk verder! Doordat ik die verbinding beter maak, kan ik de kinderen veel beter volgen en daardoor aansluiten bij wat ze doen. Van daar uit kan ik spel toevoegen of uitbreiden.”

Toepassen in de praktijk

Theorie koppelen aan praktijk. En in de praktijk even een time-out nemen om stil te staan bij hoe je de theorie toepast. Dat is de meerwaarde van de VVE-training Uk & Puk.

Meer informatie

Wil je meer weten over VVE-programma’s en trainingen? Neem dan contact op met Winnie Bulthuis via winnie.bulthuis@ijsselgroep.nl of 06-81816415