Kracht in de klas

Scholingstraject IKC Wetelaar Doesburg.

Traject 2016-2019

De onderbouw van het IKC De Wetelaar heeft de afgelopen jaren een scholingstraject doorlopen rond het Planmatig werken aan doelen en Doelgericht spelen in een rijke leeromgeving.

Uniek traject

Dit traject is uniek omdat vooral de doorgaande lijn en samenwerking tussen pedagogische medewerkers, leerkrachten onderbouw, groep 3 en de Intern begeleider rondom het jonge kind centraal heeft gestaan. Vanuit de gezamenlijke visie zijn er samen mooie stappen gezet.

Van visie naar praktijk

Vanuit de gezamenlijke visie is het onderwijs aan het jonge kind binnen het IKC vormgegeven, waarbij vooral het spelen en leren vanuit hoeken belangrijk uitgangspunt is geweest.

Tijdens het afgelopen jaar is de diepgang gemaakt door ook juist praktische onderwerpen op te pakken. Hierdoor is de afstemming ten aanzien van de doorgaande lijn en werkwijze tussen de bouwen; peuter, kleuter en groep 3 bevorderd.

Door met elkaar aan de slag te gaan rond de samenwerking en het aanbod voor peuters en het onderwijs in de onderbouw en groep 3 is er veel bereikt. Vooral de samenwerking tussen pedagogische medewerkers en leerkrachten heeft inhoudelijk vorm gekregen. Dit heeft het volgende opgeleverd:

  • Bijgedragen aan een soepele overgang voor de kinderen
  • Korte lijnen
  • Het jonge kind staat binnen het IKC op de kaart
  • De basis in deze belangrijke fase van het kind wordt samen gelegd

Een prachtige traject waar het team van IKC Wetelaar trots op mag zijn!

Reacties uit de evaluatie

“Onze samenwerking heeft een duidelijk structuur gekregen, waar we samen thema’s voorbereiden en ook de overdracht vast onderwerp is geworden. Hierdoor hebben we samen zicht op de kinderen en draagt dit bij aan een hele fijne overgang naar de basisschool met korte lijntjes met de leerkrachten en intern begeleider.”

“We zijn ons veel bewuster van de doelen en op welke manier wij dat planmatig en opbrengstgericht kunnen vormgeven binnen het aanbod in hoeken en andere activiteiten. Per bouw is er ruimte op dit verder uit te werken, vanuit jaardocumenten en zeker hoek via gezamenlijke betekenisvolle thema’s.

“Door ons aanbod in de hoeken zijn kinderen meer betrokken bij het spel en wij hebben veel meer inzicht over wat ze nodig hebben. Wij hebben meer zicht gekregen op het bieden van rijk aanbod en op welke manier wij  kinderen kunnen begeleiden bij het spel.”

“Er is nu een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Er wordt veel meer gespeeld in hoeken, maar wel met een doel binnen een thema. Inzicht gekregen dat je in het thema ook doelen kunt behalen en dus lessen anders gaat vormgeven Hierdoor krijgt het spelen een grote meerwaarde voor het kind, maar zeker ook heel belangrijk bij het inoefenen van de leerstof door spelend en handelend bezig te zijn. Spelen in hoeken in groep 3 heeft voor mij nu een grote meerwaarde doordat kinderen spelend de leerstof inoefenen. Plezier en aansluiten bij behoefte van deze kinderen, de overgang naar groep 3 is nu veel beter!”

“De scholing heeft energie gegeven en plezier om samen aan de slag te gaan.”

Quotes per groep

Peuterspeelgroep

Door deze cursus zijn wij gegroeid, zijn anders ‘ruimdenkend’geworden. Ons eigen groepsproces en samenwerkingen binnen het IKC is erg verbeterd.
Door het ‘omdenken’ van ons zijn de kinderen anders gaan spelen. Ze komen tot rijk spel!Hierdoor genieten wij weer van ons vak! Wij zijn enthousiast en hebben veel inspiratie gekregen en zijn creatief gaan denken.

Groep 1,2

Woordweb met de volgende uitspraken:
inspirerend, bewustwording van de leerkracht, structuur, doorgaande lijn peuters, kleuters, groep 3 is gerealiseerd, thematisch werken, betekenisvol voor de leerling, planmatig werken aan doelen, vooral spelen, ervaren & doen

Groep 3

  • inspirerende bijeenkomsten
  • het is zo makkelijk om kinderen betekenisvol te laten spelen
  • je wordt als leerkracht bewust van dat het niet alleen leuk is maar ook voldoet aan de doelen voor groep 3

Meer weten

Heb je vragen of wil je meer weten over planmatig werken aan doelen, doelgericht spelen in een rijke leeromgeving of onze IKC-dienstverlening? Neem dan contact op met Rian Helmink via 06 23 25 26 75 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.