21ste eeuwse vaardigheden

Toogdag blijkt groot succes

Thinking4learning, Projects4Learning en Duurzame leerkracht. Rondrit langs scholen die vol in bedrijf zijn.

Zes basisscholen, zes busjes, één Engelse professor, een stortvloed aan praktijkvoorbeelden en vijftig enthousiaste deelnemers uit het primair onderwijs: de toogdag van 4 oktober in a nutshell. 

Waar het die dag om draaide? Thinking 4 Learning, Projects for Learning en Duurzame Leerkracht: niet in woorden, maar in daden. Zeven scholen openden hun deuren en lieten de deelnemers zien hoe het bij hen op school werkt.

Unieke formule

Hoe geven collega-scholen nu concreet invulling aan geïntegreerd (zaak)vakkenonderwijs, leren denken, leren leren en het boeiende vak van leerkracht? De beste manier om hier achter te komen is om het met eigen ogen te zien en het ‘live’ te ervaren. De formule van de Toogdag is dan ook: instappen, gordels om en met een klein reisgezelschap bij de scholen naar binnen. Een unieke (praktijk)ervaring. Kortom: hit the road …

 

Start

Op de zes scholen zijn de deelnemers in kleine groepen rondgeleid. Zowel leerlingen als leerkrachten hebben laten zien wat ze dagelijks doen op hun school. Per aandachtsgebied volgt nu een korte inhoudelijke schets inclusief een aantal quotes van de deelnemers.

Open deuren: Thinking 4 Learning

De scholen die met Thinking for Learning werken hebben de deuren van de lokalen letterlijk open gezet. Hierdoor hebben de deelnemers echt ervaren hoe Thinking 4 Learning in de praktijk wordt ingezet en wat dit betekent:

Gaanderwijs in Gaanderen

Zo kregen deelnemers op Gaanderwijs te maken met leerlingen die op een verdiepende en originele manier het menu van een horrorrestaurant aan het samenstellen waren. Zij kwamen erachter dat er nog heel wat komt kijken voordat je echt aan het koken kunt beginnen en wat nu eigenlijk een restaurant inhoudt. Vanuit thematisch werken vindt verdere verdieping van het leren denken plaats.

Martinus in Zevenaar

Ontvangst door kinderen die als gastheer/vrouw de deelnemers begeleiden naar hun denklessen en vertellen wat ze aan het doen zijn. Kinderen weten heel goed waar ze mee bezig zijn: “Ik denk nu eerst na voordat ik iets onderneem”. Leerkrachten en kinderen zijn trots op geleerde en willen dit graag delen. School verbindt T4L met ervaringsgericht onderwijs.

Deelnemer: proces van leren is zichtbaar in de hele school, wat fantastisch leuk om te zien. Dit wil ik ook op onze school!

De Wissel in Zevenaar

Deelnemer: wat een prachtig meubilair dat past bij het werken in groepen, kinderen zitten hierdoor heel dicht op het proces en kunnen gemakkelijk uitwijken naar andere werkcombinaties (individueel of per bouw bijvoorbeeld). Het proberen op te lossen van taalkundige raadsels (juiste spelling en verwantschap van woorden) was een hele uitdaging voor de combigroep 4/5.

Ruimte voor overleg en advies en vervolgens weer afstemming op een andere plek. Coöperatief leren zoals het bedoeld is.

Leerkracht: kinderen kiezen zelf plek uit waar ze gaan werken met “collega’s “die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Geweldig om te zien, dat ze hierbij ook eigen vragen/onderzoek bedenken.

De Huet in Doetinchem

Deelnemer: “P4L is een  prachtige  vorm van geïntegreerd onderwijs die  aansluit bij onze T4L-scholing.  Hier zie je pas goed wat het werken met T4L oplevert, geweldig om te zien!”. Interessante thema’s bieden leerlingen de mogelijkheid om met elkaar onderwerpen te verkennen en vragen te stellen die bij hen opkomen, zodat het over hun leren gaat. Opbrengsten van dit proces zijn vaak verrassend en altijd van hen!

De Rank in Toldijk

Deze school ademt T4L en je merkt dan ook dat iedereen gebruik maakt van alle mogelijkheden die T4L biedt voor alle kinderen: veel nieuwe, originele oplossingen worden door de kinderen bedacht voor behoorlijk complexe technische vragen en het ontwerpen van nieuwe mogelijkheden hierbij.

Klokhuis Duiven

Deelnemers: “kinderen zijn enorm betrokken en gemotiveerd bij de activiteiten door het werken met T4L” Ook hier zien we activiteiten bij alle groepen in de school.  Het ontwikkelingsgericht werken als uitgangspunt helpt hierbij.

Quotes van deelnemers

 • “De kinderen zijn hier enorm betrokken en gemotiveerd bij de activiteiten door het werken met T4L.”
 • “Leuk ook om te zien dat T4L-tools door kinderen en leerkrachten als vanzelfsprekend worden ingezet om tot juiste stappen te komen.”
 • “Fantastisch dat ook de kleinsten gewoon mee doen met het ontwerpen, kleuren en invullen van de thema’s. Spelend leren zoals het hoort”

Hit the road

Onderweg werden direct de eerste impressies uitgewisseld: hoe doen jullie dat nu, hoe kunnen wij dit op onze school ook gaan doen, wat vond jij het meest bijzonder, etcetera. Boeiende gesprekken waarin ook de IJsselgroep-chauffeurs (adviseurs) zich hebben gemengd.

Meer weten over Thinking for Learning. Neem contact op met Hettie Lichtenberg

Open deuren: Projects for Learning

Inhoud

De Projects for Learning scholen hebben laten zien hoe Projects for Learning en Thinking for Learning elkaar versterken. De deelnemers hebben ervaren hoe Projects for Learning in de praktijk wordt ingezet en wat dit betekent:

 • Thema’s bieden kinderen mogelijkheden om zelf mogelijkheden te verkennen, passend bij hun eigen leervragen.
 • De zaakvakken en de 21ste eeuwse vaardigheden lopen op een natuurlijke manier in elkaar over
 • Leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen en met elkaar te onderzoeken
 • Thema’s passen binnen alle groepen en kunnen elk jaar verder worden uitgebouwd, zodat verdieping plaatsvindt

Quotes van deelnemers

 • “Geweldig dat er geen foute antwoorden zijn, als je die van jou maar met argumenten kunt onderbouwen.”
 • “De kinderen zijn op een ander manier met dezelfde inhoud bezig. Je ziet veel meer betrokkenheid.”
 • “P4L is een prachtige vorm van geïntegreerd onderwijs dat prachtig aansluit bij T4L.
 • “Kinderen kiezen zelf plek uit waar ze gaan werken met ‘collega’s’ die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Geweldig om te zien, dat ze hierbij ook eigen vragen/onderzoek bedenken.”

Meer weten over Projects for Learning. Neem contact op met Herman Giesbers

Na de Lunch: Duurzame Leerkracht

Inhoud

Na de lunch hebben de deelnemers ervaren hoe Duurzame Leerkracht in de praktijk wordt ingezet en wat dit betekent. Duurzame leerkrachten:

 • Zijn (weer) trots op hun vak en hun eigen inzichten en beslissingen
 • Hebben meer energie en ruimte om te reflecteren en na te denken over hun vak
 • Pakken regie en winnen hun didactische vrijheid terug
 • Werken op basis van autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
 • Hebben meer autonomie en verbeteren tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs

Quotes van deelnemers

 • “Inspirerend, ik heb er nog meer zin in”
 • “Inderdaad, wat hebben wij toch een mooi vak als leerkracht”

Meer weten over Duurzame Leerkracht. Neem contact op met Albert de Boer

Workshop David Leat

Inhoud ervaren

De middag werd afgesloten met een pakkende bijdrage van Professor David Leat van Newcastle University. David is één van de grondleggers van Thinking for Learning. Hij liet ons de technieken van “leren leren en leren denken” ervaren en gaf alvast een inkijkje voor wat nu speelt of binnekort gaat spelen in onderwijsland. Hierbij een aantal inhoudelijke ‘bites’:

 • It takes a community, a village, town or city to raise a child
 • Ontwikkel samen met leefomgeving van kind een “buurtcurriculum” waarbij ouders, verenigingen en bedrijven een belangrijke rol spelen
 • Kinderen leren leren en leren denken door deze authentieke benadering van alle deelnemers op een unieke manier
 • Iedereen leert van iedereen en iedereen is betrokken bij het proces van leren

Afsluitende quotes deelnemers

 • "Fantastisch om in de keuken te kijken bij scholen die al verder zijn."
 • “Het was een enorm inspirerende dag waar we gezien hebben dat kinderen op een andere manier leren en werken met de onderwerpen waar ik zelf ook mee werk. Ik heb veel geleerd vandaag.”

Finish

Tijdens de afsluitende borrel bij de IJsselgroep raakten de deelnemers niet uitgepraat over de opgedane impressies. Veel waardering was er ook oor de scholen die er alles aan hebben gedaan om deze dag tot een succes te maken.

Organisatie

De Toogdag is georganiseerd door de IJsselgroep, Edux Onderwijspartners en de deelnemende scholen (6 basisscholen).

Met dank aan leerlingen, leerkrachten en directeuren van:

 • Brede School St. Martinus, Zevenaar
 • OBS de Huet, Doetinchem
 • Basisschool Gaanderwijs, Gaanderen
 • OBS de Wissel, Zevenaar
 • IKC het Klokhuis, Duiven
 • CBS de Rank, Toldijk