4 1 4 leerlingdaling 1600x640

Leerlingendaling, wat nu?

Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Deze ‘ontgroening’ treft het overgrote deel van ons land. Niet alleen in de traditionele krimpgebieden, maar ook in de Randstad. Het gevolg: een lagere instroom van leerlingen op de basisschool en vervolgens op de middelbare school. De vraag is: hoe nu verder? Ga samen met de IJsselgroep op zoek naar mogelijkheden en opties.

Bereikbaarheid en kwaliteit

In veel regio’s leidt leerlingendaling nu al tot problemen. Dorpsscholen sluiten de deuren. Middelbare scholen snijden in het vakkenaanbod of sluiten afdelingen. En de kleine scholen die sluiting kunnen voorkomen, hebben soms moeite om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Zonder maatregelen komen de bereikbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs dus ernstig onder druk te staan.

Samenwerking

Betere samenwerking tussen schoolbesturen is de sleutel tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Minder onderlinge concurrentie en betere samenwerking zijn essentieel om dat voor elkaar te krijgen. Onze adviseurs kunnen daarin als onafhankelijke een sleutelrol vervullen.

Mogelijke vragen en uitdagingen

 • Onze onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. Hoe pas ik mijn onderwijsconcept aan?
 • Er is sprake van forse leegstand die ik niet meer kan financieren. Hoe ga ik dat oplossen?
 • Onze school daalt onder de opheffingsnorm. Moet ik dan sluiten of zijn er nog andere scenario’s?
 • De andere school in mijn dorp is van een andere denominatie. Is fusie daarom per definitie uitgesloten?
 • We overleggen wel met de andere besturen en gemeente, maar komen niet verder. Kunnen jullie een procesbegeleider leveren?

Onderwerpen

Opstellen van een visiedocument, samen met alle betrokken voorschoolse en schoolse partijen, dat uitmondt in een breed plan van aanpak, met aandacht voor:

 • Belang van het kind
 • Onderwijskundige diversiteit
 • Levensbeschouwing
 • Dorp en buurt
 • Bereikbaarheid
 • Financiën
 • Duurzaamheid

Voordelen Ijsselgroep

 • Focus op het bestuurlijke probleem, oplossen van uit brede participatie met ouders en andere betrokkenen
 • Onafhankelijkheid
 • Kennis van wet- en regelgeving van zowel onderwijs als die van de gemeente
 • Brede ervaring in gezamenlijk ontwikkelen van een visie en een plan
 • Goede netwerken bij schoolbesturen, gemeenten en OCW

Resultaat

Afhankelijk van de opdracht dragen we zorg voor de uitvoering van het totale traject. IJsselgroep doet dat op deelonderwerpen met deskundige partners waar we al lang mee samenwerken en die hun plaats binnen het IJsselgroep-netwerk hebben bewezen.

Voor wie

 • Schoolbesturen
 • Gemeenten
 • Voorschoolse organisaties
 • Partners rondom het onderwijs (sport, Jeugdgezondheid, kunst, cultuur, etc.)