AsBeCo 1600x640

AsBeCo: het competentie-ontwikkelinstrument

Een bovenschoolse impuls voor de gesprekscyclus op scholen

Leerkrachten zijn de bepalende factor als het gaat om schoolsucces van leerlingen. En dus investeert u in uw scholen, teams, directeuren en leerkrachten. Professionals willen leren en zich ontwikkelen. Maar hoe gaat het nu echt met de ontwikkeling op uw scholen? Breng het in beeld met AsBeCo: hét competentie-ontwikkelinstrument voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Op weg naar effectieve gesprekscycli op alle niveaus ...

Effectieve gesprekscycli: bovenschools geregeld

Veel bestuurders ervaren dat de gesprekkencyclus (fucntionerings- en beoordelingsgesprekken) op scholen niet altijd even goed loopt. Een gemiste kans. Gelukkig zijn de reacties op AsBeCo al meer dan 10 jaar positief. Dit instrument lijnt de schoolontwikkeling immers uit met de ontwikkeling van het team en de leerkracht. En is gericht op het aanboren en versterken van persoonlijke drijfveren. Hierdoor:

 • Zien directeuren meer de noodzaak in van een gesprekkencyclus
 • Verschuift de insteek van een instrumentele (afvinken en CAO-gericht) naar een ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus
 • Zijn de gesprekken niet meer abstract en/of afrekengericht, maar juist uiterst concreet en gericht op het leren, ontwikkelen en samen steeds beter worden
 • Zijn directeuren en leerkrachten beter in staat om gesprekken te voeren (vaardigheden)

Proeverij: ontdek hoe het werkt

Voor bestuurders en P&O functionarissen organiseert IJsselgroep een korte proeverij. In twee uur maakt u kennis met de filosofie, het instrument en de manier waarop u AsBeCo kunt inzetten binnen uw bestuur.

AsBeCo in het kort

Het instrument heeft als basis de SBL competenties die zijn omgezet naar praktische gedrags- en handelingsaspecten van leerkrachten. Kortom: de basis voor een gericht gesprek met elkaar vanuit ‘dezelfde taal’. Daarnaast is AsBeCo een ontwikkelinstrument en geen beoordelingsinstrument. U kunt het dan ook gebruiken voor Assessment, Beoordeling en Competentieontwikkeling. Het instrument is herkenbaar voor bestuurders, directeuren en leerkrachten en dus direct inzetbaar in de praktijk.

De voordelen op een rij

Met AsBeCo heeft uw bestuur het volgende binnen handbereik:

 • Een werkwijze die gesprekken voeren zinvol, gericht, professioneel en leuk maakt voor directeuren en leerkrachten (van moeten naar willen)
 • Een onderbouwde leidraad om de gesprekkencyclus op een structurele wijze vorm te geven gekoppeld aan CAO en wet Bio (wettelijke verplichting)
 • Een geobjectiveerd instrument voor bestuurders, directeuren en leerkrachten om gesprekken te voeren over de professionele ontwikkeling (de perceptie is immers vaak dat het veelal subjectief is)
 • Een instrument dat directeuren ook kunnen inzetten bij het aannemen van nieuwe leerkrachten
 • Een instrument waarmee bestuurders bovenschools kunnen monitoren wat de effecten van de gesprekken zijn

Training directeuren en schoolleiders

Onderdeel van het instrument is een een training waarin het wettelijk kader, CAO, good practices, vaardigheden en inhoudelijke verdieping zijn geïntegreerd. De training bestaat uit een tweedaagse training on the job en een terugkom-moment. De training is een co-productie tussen Aves die het instrument (door)ontwikkelt en al jarenlang inzet en IJsselgroep.

Tijdsinvestering en kosten:

€ 1.000,00 per deelnemer, minimaal 10 deelnemers, incl gebruik instrument.

Opbrengst

 • Een nieuwe impuls aan de gesprekencyclus voor bestuurders, directeuren, schoolleiders en leerkrachten
 • Een gerichte werkwijze die u jarenlang kunt doorzetten
 • Een instrument dat objectieve informatie biedt over de ontwikkeling van leerkrachten: vanuit drie ontwikkelingsniveaus
 • Bestuurders, directeuren, schoolleiders en leerkrachten die hun gespreksvaardigheden flink versterken.

Meer informatie

Neem direct contact op met John Hoeberichts.