4 1 2 verandering 1600x640

Ander onderwijsconcept en/of andere onderwijsorganisatie

Veranderen van onderwijsconcept is niet makkelijk. Toch zit er een uitdaging in om op zoektocht te gaan naar iets anders. Als men het liefst blijft doen wat men altijd gedaan heeft is er nauwelijks ruimte om anders te denken, te ontwikkelen en te organiseren. De eerste stap is dan ook met elkaar in gesprek te zijn over de drijfveer achter de verandering en de onderliggende angst onder ogen te zien. 

Belangrijkste vragen

 • Waarom gaan wij het onderwijs anders vorm geven? (urgentie of visie)
 • Welke kansen of uitdagingen zijn er bij ons op school om het onderwijs te veranderen?
 • Hoe spannend is het om het onderwijs anders te ontwikkelen en te organiseren?
 • Waarvoor kiezen we en hoe pakken we het aan?
 • Wat doen andere scholen? Welke keuzes zijn er?

De belangrijkste voordelen op een rij

 • Kleiner worden van de school of behoefte aan verandering
 • Doorbreken van klassikaal onderwijs of combinatiegroep onderwijs
 • Het onderwijs meer passend maken zodat het beter aansluit op verschillen tussen leerlingen en meer passend is bij 21 century skills
 • Gebruik maken van elkaars talent en expertise als collega
 • Teams ontwikkelen die samen verantwoordelijkheid dragen voor meerdere groepen leerlingen

Onderwerpen

 • Why, how, what

2017 03 30 12 00 05 Dia in C Users gkolk Google Drive IJSSELGROEP DRIVE STAFDIENSTEN KLANT EN KWALI

Resultaat

 • Wat gaan we doen?
 • Hoe pakken we het aan?

4 1 2

Voor wie

Het schoolteam (en voor ouders).

Wat anderen zeggen

 • Andere onderwijsvormen  en andere manieren van organiseren, het kan!

Organisatorische zaken

 • Kies anders en denk buiten de bestaande kaders.
 • Maak er een professionele school van. Ga het echt anders aanpakken.
 • Betrek ouders al vroeg.

Meer informatie

 • Albert Oving