talent fluisteraar 1600x640

Basiscursus talentgesprekken

Werken vanuit talent, passie en het geloof dat je tot ontwikkeling komt als je geraakt wordt: dit ziet u zowel terug in de begeleiding van leerkrachten als in onze visie op de ontwikkeling van leerlingen. En als de leerkracht én de leerling eigenaar worden van hun leerproces, dan ontstaat er iets moois. Dit zijn ook de ingrediënten die centraal staan bij ‘Talentfluisteren’: een unieke cursus op basis van de Talententoolbox van Luk Dewulf en Els Pronk. Het werken met talentgesprekken sluit perfect aan bij handelingsgericht en oplossingsgericht werken.

Interessante vragen

De volgende vragen staan tijdens de cursus centraal:

 • Hoe herkent u talenten van leerlingen?
 • Hoe praat u hierover met uw leerlingen?
 • Wat kunt u vervolgens doen met die talenten?
 • Hoe kunt u deze kindgesprekken inzetten om oplossingsgericht te werken?
 • Wat betekent talentontwikkeling voor leerkrachten zelf en voor uw leerlingen?

Resultaten voor u en uw leerlingen

 • U kent uw eigen talent
 • U kunt effectieve talentgesprekken voeren
 • Uw leerlingen hebben hun eigen talententekening, zij zijn trots op hun (ontdekte) talenten
 • Leerlingen kunnen en mogen vanuit hun talent omgaan met dat wat moeilijk gaat
 • U kunt werken met de Talententoolbox in de klas
 • Het talentgesprek levert u onmisbare informatie voor de cyclus van handelingsgericht werken

Opzet

Talentgesprekken is een cursus van 2 bijeenkomsten op basis van de Talententoolbox van Luk Dewulf en Els Pronk, waarin het begrip talent wordt verkend. U krijgt niet alleen zicht op uw eigen talenten, maar u leert ook hoe u talentgesprekken voert met leerlingen. Samen leren wij van de talentgesprekken die u tussentijds voert met leerlingen.

Voor wie

Leerkrachten en IB-ers

Wanneer en waar

Nieuwe data en locatie volgen als de workshop weer is ingepland.

Op locatie

Deze cursus kan op locatie worden gegeven voor een schoolteam of bijvoorbeeld een ib-netwerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Bouwman.

Kosten

€ 175,00 per persoon