hoofdfoto brede talentontwikkeling

Opleiding oplossingsgerichte coaching

In het onderwijs is het steeds belangrijker om leerlingen te betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor ‘problemen’. Er worden bij tegen vallende leerresultaten en ‘ongewenst’ gedrag nog veel plannen gemaakt en doelen gesteld zonder dat de leerling zelf daar bij wordt betrokken. Hoe zou het zijn als we het kind meer zouden betrekken? Als we hen vragen naar hun ideeën en behoeften. Leerlingen weten vaak heel goed wat ze nodig hebben. Ontdek dat uw leerlingen zelf goed oplossingen kunnen bedenken.     

De kern

Deze verdiepende training is gericht op professionals die al enige mate bekend zijn met oplossingsgericht werken en het voeren van kindgesprekken. U verdiept uw kennis en ontwikkelt vaardigheden als het gaat om oplossingsgericht coachen. Met deze training zet u uw oplossingsgerichte kennis en talenten in om OGW en talent praktisch vorm te geven binnen uw klas en/of school.

Leerlingen voelen zich hierdoor meer betrokken, gezien en intrinsiek gemotiveerd. Een handelingsplan is niet langer een notitie in Parnassys waarin afspraken staan tussen ouders en leerkracht maar wordt meer een plan waarin het kind ook een actieve rol speelt.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten gaat u op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe zorg ik dat ik mijn leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn?
  Hoe maak ik leerlingen meer eigenaar van hun leerdoelen?
  Hoe kan ik motiverende gespreksvoering inzetten in mijn klas?
 • Hoe kan ik oplossingsgerichte gespreksvoering gebruiken bij talent?
 • Hoe kan ik leerlingen meer betrekken bij de oplossing als het gaat om tegenvallende leerresultaten of ongewenst gedrag?

Onderwerpen

 • Verdieping in oplossingsgericht werken
 • Doelgericht oefenen
 • De theorie achter de zelfdeterminatietheorie
 • Uitzonderingen en schaalvragen
 • Intrinsieke motivatie in jouw praktijk

Resultaat

 • Handvatten voor coaching in gedrag en over leervaardigheden: deze coachingsvaardigheden kunt u inzetten bij allerlei vraagstukken, zoals leerlingen ondersteunen bij pestgedrag, gesprekken over complexe problematiek, werkhoudingsproblemen, angstig gedrag of het vergroten van leervaardigheid.
 • Oplossingsgerichte coaching en hoe doe je dat dan? Wij nemen u mee in hoe u een leerlinggesprek oplossingsgericht kunt voeren. U leert de juiste vragen stellen. Het vraagt specifieke gesprekstechnieken waar we uitgebreid aandacht aan besteden. U merkt dat u snel tot de kern komt
 • Resultaat van oplossingsgerichte coaching: kinderen voelen zich gezien, kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, kinderen zijn betrokken bij hun leerdoelen en leerkrachten hebben meer plezier in hun werk.

Voor wie

Voor leerkrachten, ib’ers en andere professionals die met kinderen of jongeren werken.

Opleiding voor uw school of bestuur

Oplossingsgerichte coaching is een driedaagse opleiding die op school- en of bestuursniveau kan worden verzorgd. Het is ook mogelijk om een kennismakingsworkshop te organiseren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meet weten over oplossingsgericht coachen, de opleiding of de kennismakingsworkshop? Neem dan contact op met Marieke de Boer, gedragswetenschapper passend onderwijs, psycholoog NIP in opleiding tot orthopedagoog generalist via 06 42 62 91 19 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.