hoofdfoto brede talentontwikkeling

Brede talentontwikkeling

Elk kind heeft talenten. En als wij kijken naar mogelijkheden in plaats van tekorten: dan is er al veel gewonnen. Talentontwikkeling gaat over ontplooiing en vorming. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de (hoog)begaafde kinderen of ‘toptalenten’, maar juist om alle kinderen en alle talenten.

Ieder kind heeft talenten. En dit gaat dieper dan ‘rekenen’ of ‘tekenen’. Wat maakt het dat rekenen of tekenen zo goed gaat? Welk talent ligt daaronder? Is het kind een ‘ontrafelaar’ of juist een ‘creatieve maker’? En in welke situaties zie je die ‘shining eyes’ nog meer? Het (her)kennen en kunnen gebruiken van het eigen talent betekent voor een kind dat het steeds zijn batterijen weer oplaadt. Daarmee ontstaat energie, weerbaarheid en veerkracht. Inderdaad: voorwaardes voor ontwikkeling.

Traject Brede Talentontwikkeling

IJsselgroep biedt schoolteams een traject Brede Talentontwikkeling. Een voorzet:

Startbijeenkomst

U duikt in de wereld van talent, talentontwikkeling. Uiteraard ontdekt u ook uw eigen (verborgen) talenten en die van uw collega-deelnemers.

1 à 2 studiedagdelen met team of met talentcoaches (kleine werkgroep)

Talenten ontdekken - op zoek naar de ‘shining eyes’: hoe zorgen we dat we een breed aanbod hebben zodat de talenten van elk kind worden aangesproken? Een schoolbezoek aan een talentenschool bij u in de regio behoort tot de mogelijkheden.

2 studiedagdelen

U ervaart hoe het is om te werken met de Talententoolbox van Luk Dewulf. Hierbij staan de volgende twee onderwerpen centraal: talentgesprekken met kinderen en talentgericht werken in de groep.

Een talent bestaat alleen als een ander het ziet. Je hebt de ander nodig om je vertellen wat jouw talent is: zelf vind je het vanzelfsprekend, het gaat immers vanzelf? Een geweldige opdracht voor elke leerkracht: benoem de talenten die je ziet.

Wat levert het u op?

  • Inspiratie om anders naar kinderen te kijken: niet alleen naar tekorten, maar juist naar talenten
  • Samen werken aan onderwijs dat appèl doet op brede ontwikkeling van kinderen: Onderwijs2032
  • Vaardig worden in het voeren van kindgesprekken
  • Gemotiveerde leerlingen: vanuit talent mogen werken zorgt voor intrinsieke motivatie