2 1 1 optimaliseren 1600x640

Optimaliseren leesonderwijs

Technisch lezen is de basis voor goed begrijpend lezen

Leesonderwijs staat hoog op de onderwijsagenda. Dat is terecht, want het verband tussen een goed lezen, begrijpend lezen en schoolsucces is, volgens onderzoek van Robert Marzano, hoog. Zonder een goede leesvaardigheid zijn leerlingen niet in staat hun potentiële onderwijsmogelijkheden te benutten. Goed kunnen lezen draagt bij aan het competentiegevoel van een kind.

Technisch lezen is de basis voor goed begrijpend lezen. Sommige scholen gaan er vanuit dat het lezen zich vanzelf ontwikkelt na groep 3. Bij kinderen die niet vlot kunnen lezen stagneert het voortgezet lezen; iets dat negatieve effecten heeft op begrijpend lezen. Technische leesvaardigheid loopt terug als het niet systematisch onderhouden wordt.

IJsselgroep geeft u inzicht in:

 • Hoe kinderen het beste leren lezen, welke factoren de leesontwikkeling belemmeren en welke vorm van instructie het meeste oplevert.
 • Hoe we de kansen kunnen laten toenemen dat er geen kind achterblijft door gebruik te maken van wetenschappelijke kennis.
 • Hoe we lezen leuk en interessant kunnen maken voor ieder kind en daarmee het competentiegevoel van kinderen vergroten.

Inventarisatie

Voorafgaand aan een leestraject maken we samen met school eerst een inventarisatie van de stand van zaken van het leesonderwijs. De uitkomsten hiervan bepalen waar we de accenten leggen ten aanzien van:

 • Doorgaande leerlijnen, doelen, monitoring en optimaal gebruik maken van leestijd.
 • Leesresultaten analyseren en vertalen naar acties op school- en groepsniveau.
 • De kwaliteit van de leesinstructie, waarbij ingespeeld wordt op de leesmogelijkheden van de leerlingen.
 • Leesbevordering/leesmotivatie/leesplezier.
 • Implementatie van leesvormen: o.a. Ralfilezen, Connectlezen, Theaterlezen e.a.
 • Gedifferentieerde leeslessen met een basis aanbod- intensief aanbod – verdiept aanbod.
 • Handelingsgericht werken met groepsplannen voor technisch lezen.
 • Voorschotbenadering in onderbouw.
 • Effectieve begeleiding van risicolezers in de groep.

Met deze aanpak kunt u met uw leesonderwijs aansluiten bij wat werkt in de school en in de klas, gebaseerd op evidence based leesinzichten en kenmerken van effectief onderwijs.

Ons aanbod

Het taaltraject bestaat uit:

 • 3 studiedagdelen
 • afsluitende teambijeenkomst
 • minimaal een ronde klassenbezoeken