2 1 4 denk 1600x640

DENK! Een andere aanpak voor begrijpend lezen

Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee is het een van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op school.

Ervaringen in de schoolpraktijk laten echter zien dat begrijpend leeslessen vaak weinig effectief zijn en zelfs tot demotivatie kunnen leiden bij kinderen. Leerkrachten geven dan ook aan zich handelingsverlegen te voelen: ze vragen zich af hoe ze begrijpend lezen volgens de nieuwste inzichten moeten vormgeven en hoe ze leerlingen gemotiveerd en betrokken houden of krijgen.

Denk!

Denk is ontwikkeld vanuit de elementen die ervoor zorgen dat leerlingen juist wél betrokken en met begrip kunnen lezen. Het is een methodiek voor lezen met begrip ingezet vanaf groep 5 van de basisschool en kenmerkt zich door:

  • Langlopende thema’s gerelateerd aan het zaakvakonderwijs.
  • Leerlingen lezen binnen de thema’s in zelfgekozen fictie en non-fictie boeken.
  • Opbouwen van achtergrondkennis over gekozen onderwerp.
  • Gesprekken rondom boeken met en tussen leerlingen ondersteund door de leerkrachten met vragen in 4 opeenvolgende denkniveaus.
  • Korte schrijfopdrachten om te verwerken en vast te houden (blogvorm voor publicatie).
  • De leerkracht modelleert denkprocessen en helpt de leerlingen steeds een stap verder in het denken over teksten.

Denk! Is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over lezen met begrip en uitgewerkt door Dr. Thoni Houtveen i.s.m. Dr. Anneke Smits.

Dienstverlening

Denk! wordt aangeboden in een tweejarig traject. Het aanvankelijk lezen en het voortgezet lezen wordt in doorgaande lijn meegenomen.

  • Per jaar worden 3 studiemiddagen georganiseerd. Afhankelijk van de beginsituatie van uw school kunnen meerdere teambijeenkomsten worden gepland.
  • Hiernaast vinden 5 regiegroep vergaderingen plaats om de afstemming te borgen en de voortgang af te stemmen
  • Klassenbezoeken per leerkracht 2 keer per jaar volgens de kijkwijzers behorend bij het DENK project. Dit kan ook in samenwerking met de ib'er / leescoördinator.