2 1 3 lezen algemeen 1600x640

Specialist begrijpend lezen (verdieping)

Begrijpend Lezen is voor u een aandachtsgebied waar u zich in verdiept heeft en waar u meer over wilt weten. U wilt de nieuwste inzichten rondom begrijpend lezen omzetten naar effectieve begrijpend lezenlessen én motiverende (begrijpend)leesactiviteiten naast methodegebruik. Ook een heldere en passende manier van het volgen en toetsen van de begrijpend leesvaardigheden en begrijpend leesniveau van leerlingen wilt u implementeren op schoolniveau. De vertaalslag van theorie naar praktijk, met de nadruk op het schoolbreed implementeren en borgen staan voorop. De cursus ‘Vervolg Specialist begrijpend lezen’ gaat uit van een integrale taalbenadering. Informatie en inhoud uit de cursus ‘Specialist Begrijpend Lezen’ wordt bekend verondersteld.

Inhoud

  • Je hebt kennis van actuele inzichten en onderzoeken omtrent begrijpend lezen.
  • Je hebt kennis van de bewezen effectieve didactiek van begrijpend lezen.
  • Je kunt vanuit een integrale taalbenadering motiverende (begrijpend)leesactiviteiten uitzetten, ook bij andere vakken.
  • Je hebt kennis van het palet van zinvolle manieren om leerlingen te volgen en te toetsen op begrijpend leesvaardigheden en begrijpend leesniveau.
  • Je weet hoe je analyses kunt maken bij begrijpend lezen en hoe je dit kunt vertalen naar een gedifferentieerd aanbod in je groep.
  • Je weet hoe je begrijpend lezen op schoolniveau planmatig naar een hoger plan kunt tillen.
  • Je kent je eigen rol in het implementeren en borgen van een effectieve begrijpend lezenaanpak voor je school.

Voor wie

Ib'ers, leerkrachten, taalcoördinatoren en taalspecialisten en maatwerk voor teams op schoolniveau.

Wat anderen zeggen

  • "Een erg inspirerende en leerzame cursus"
  • "Ik ben echt enthousiast geworden en heb zin om mij verder te ontwikkelen"
  • "Er was ruimte voor mijn specifieke schoolvragen en ik ben daarbij goed geholpen"

Wanneer en waar

3 maart en 14 april 2021 van 14.30 - 17.30 uur in Zwolle of Apeldoorn

Kosten

De kosten zijn € 295,00 per deelnemer.