Omgaan met kinderen van nieuwkomers registerleraar 1600x640

Omgaan met kinderen van nieuwkomers

Uw school gaat lesgeven aan kinderen van nieuwkomers in Nederland? Belangrijk, betekenisvol en uitdagend. Maar wat komt er op u af? En wat is (didactisch) verstandig om wel of juist niet te doen? U wilt ontdekken hoe u de instroom van nieuwkomerskinderen op een goede manier kunt regelen? Neem dan deel aan het programma ‘Omgaan met kinderen van nieuwkomers’. Drie boeiende sessies onder leiding van ervaren professionals.

Interessante vragen

Hoe zorg je voor passend onderwijs aan kinderen die kort in Nederland zijn en een taalachterstand hebben? Kies je voor reguliere groepen of aparte klassen? Hoe geef je specifiek taalonderwijs een plek in je dagplanning (klassenmanagement)? Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met vluchtelingenkinderen over hun trauma(’s) te spreken? Een aantal vragen die de kern raken. In drie bijeenkomsten gaat u samen met ons en samen met collega-deelnemers op zoek naar antwoorden. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1: Cultuursensitiviteit
  • Bijeenkomst 2: omgaan met getraumatiseerde kinderen
  • Bijeenkomst 3: taalonderwijs en tweede taalverwerving

Het programma ‘Omgaan met kinderen van vluchtelingen’ is afwisselend, inhoudelijk sterk en uitermate praktisch.

 


Programma: Omgaan met kinderen van nieuwkomers

Bijeenkomst 1: Cultuursensitiviteit door Ilknur Öperli

Wat zijn de valkuilen van het communiceren vanuit de eigen cultuur. Hoe vanzelfsprekend zijn onze gebruiken en wat vinden andere mensen gewoon en/of raar? Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met ouders? 
De afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met vluchtelingen uit met name landen zoals Eritrea en Syrië. De kinderen worden ingeschreven op een van de scholen in de gemeente waar ze wonen. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij snel integreren en meedoen in het regulier onderwijs. Ouders hebben veelal weinig of geen kennis van het Nederlandse onderwijssysteem en realiseren zich niet altijd dat het in Nederland gewoon en gewenst is dat de ouders betrokken zijn bij de schoolgang van hun kinderen. 
In de bijeenkomst krijg je inzicht in de culturele achtergronden van de kinderen en ouders en toepasbare handvatten in de omgang. Hoe kun je als leerkracht of begeleider ouders stimuleren om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van hun kind? Wat mag je van ouders verwachten?
Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst die wordt verzorgd door Ilknur Öperli.
Ilknur is als 20-jarige Turkse naar Nederland gekomen en werkt al lang voor IJsselgroep. Zij is gespecialiseerd in VVE en gecertificeerd voor het programma Vreedzame school. Ilknur heeft veel ervaring met interculturalisatie, zij bemiddelt en adviseert bij afstemmingsproblemen tussen scholen en (allochtone) ouders. 

Bijeenkomst 2: Omgaan met getraumatiseerde kinderen door Hansje Planjer

De kinderen die naar Nederland komen hebben vaak al veel mee gemaakt. Ook zijn sommige kinderen van school naar school gegaan voor ze terecht kwamen op de plaats waar ze uiteindelijk zijn. Is het verstandig om met deze kinderen over hun trauma(’s) te praten? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, wat zijn dan de alternatieven? Deze praktische inkijk in de belevingswereld van vluchtelingenkinderen wordt verzorgd door Hansje Planjer.
Hansje is psycholoog bij IJsselgroep en heeft zich verdiept in trauma’s bij vluchtelingenkinderen.

Bijeenkomst 3: Taalonderwijs en tweede taalverwerving door Saskia Versloot

Hoe zorg je voor passend onderwijs aan kinderen die kort in Nederland zijn en een taalachterstand hebben? Zowel in een aparte taalklas als een reguliere klas ligt de focus op het zo snel mogelijk leren van het Nederlands. Gelukkig leren kinderen snel. Wel is het belangrijk om te weten hoe je voor deze leerlingen als leerkracht of ondersteuner het best denkbare onderwijs kan verzorgen. Welke achtergrondinformatie van de leerling heb je nodig om hem/haar Nederlands te leren? Hoe werkt het leren van een tweede taal bij kinderen? En hoe kun je de moedertaal van het kind benutten voor het leren van het Nederlands? In deze bijeenkomst bespreken we de nieuwste inzichten hierover. Ook kijken we naar hoe we de taalontwikkeling van deze leerling kunnen volgen en didactisch kunnen ondersteunen. Welke leermiddelen helpen daarbij en hoe organiseer ik dit in mijn klas?
Saskia is taalspecialist bij de IJsselgroep en gespecialiseerd in meertaligheid in het onderwijs. Zij maakt deel uit van het landelijke Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN; www.taallectoren.nl). Deze groep breekt een lans voor meertalig onderwijs in Nederland. Deze groep is auteur van het boekje ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ (2017), voor de PO-Raad geschreven.

Voor wie

Het programma omgaan met kinderen van nieuwkomers is gericht op leerkrachten die te maken hebben met de instroom van nieuwkomers in het reguliere onderwijs.

Wanneer en waar

  • Bijeenkomst 1: woensdag 3 april 2019 van 14:45 – 17:30 - Omgeving Arnhem/Doetinchem

  • Bijeenkomst 2: woensdag 10 april 2019 van 14:45 – 17:30 - Omgeving Arnhem/Doetinchem

  • Bijeenkomst 3: woensdag 17 april 2019 van 14:45 – 17:30 - Omgeving Arnhem/Doetinchem

Kosten

Uw investering voor drie uiterst boeiende bijeenkomsten bedraagt € 395,00 per deelnemer.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Omgaan met kinderen van nieuwkomers? Neem dan contact op met Saskia Versloot via 06 - 33 05 78 93 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze cursus via dit formulier