Ombuigen 1600x640

Een moeilijke groep? Direct samen ombuigen

Loopt het (even) niet lekker in uw groep? Leerlingen die meer met elkaar bezig zijn dan met de leerstof, ordeverstoringen, conflicten, pestverschijnselen: het kost u veel energie. De vraag is: hoe kunt u dit ombuigen, zonder direct een intensief begeleidingstraject op te starten? Ontdek het samen met collega-leerkrachten en ga de uitdaging aan. Maak een concreet ‘ombuigplan’ en zet praktische tips en adviezen om actie.

Drie voordelen

  • U kunt ervaringen uitwisselen met collega’s in een soortgelijke situatie
  • U krijgt concrete tips en adviezen op het gebied van pedagogiek, didactiek en klassenmanagement
  • U maakt een persoonlijk ombuigplan om direct de weg omhoog in te slaan

In vier bijeenkomsten resultaat

In vier bijeenkomsten gaat u samen met collega’s aan het werk. Collega’s die net als u voor dezelfde ‘ombuig-uitdaging’ staan. Met ervaren adviseurs van de IJsselgroep worden de cases van de deelnemers onder de loep genomen en ervaringen besproken. U ontdekt hoe probleemgedrag ontstaat, wat u eraan kunt doen en hoe u het kunt ombuigen. U ervaart welke interventies effectief zijn om het groepsproces te beïnvloeden. Elke leerkracht maakt een persoonlijk ombuigplan. Hierin staan drie onderwerpen centraal: pedagogiek, didactiek en klassenmanagement.

Pedagogiek, didactiek en klassenmanagement

U krijgt inzicht in de driehoek pedagogiek, didactiek en klassenmanagement in relatie tot het ombuigen van een moeilijke groep. Onze aanpak zorgt ervoor dat u altijd in verbinding blijft de groep en individuele kinderen. Je krijgt praktische tips en concrete handvatten om uw manier van lesgeven zo vorm en inhoud te geven dat uw moeilijke groep daadwerkelijk gaat ombuigen. Ook ontdekt u de kracht van duidelijkheid en voorspelbaarheid: u organiseert uw lessen zo dat kinderen weten wat er van ze wordt verwacht. Voorbereiding en structuur zijn hierbij essentieel.

Benoemen en actie ondernemen

Tijdens de bijeenkomsten maakt u kennis met de ‘sfeermeter’ voor leerlingen en leerkracht, ontdekt u hoe u effectief een groepsgesprek voert en samen met de klas tot keuzes komt en doelen formuleert. Op basis van uw persoonlijke ombuigplan bent u er klaar voor om stap voor stap te verbeteren. Het ombuigen is begonnen.

Mede-eigenaarschap

U ontvangt een cursusmap met o.a. praktische kijklijsten voor uw eigen pedagogisch handelen, de materialen om een aanpak samen met uw groep op te zetten die leidt tot gedragsverandering vanuit mede-eigenaarschap van de leerlingen.

Wanneer en waar

  • Nieuwe data en locatie volgen als de cursus weer is ingepland.

Kosten

Prijs per deelnemer: € 495,00

In company

Ook in-company mogelijk op school- en/of bestuursniveau.

Uw adviseurs

Met wie gaat u dit samen doen? Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in groepsproblemen. Ervaring: jarenlang Kanjertrainingen vanuit het Kanjerinsituut, leerkracht en docent in MBO en HBO, interim directeur in het basisonderwijs en heeft veel ervaring met crisisinterventies in groepen.

Meer informatie

U wilt meer weten over de cursus "Moeilijke groep" en eens proeven aan de belangrijkste aspecten? Neem dan contact op met Oekje Kooi of Asja Staring.