Hoe starten we de school weer op?

Het nieuwe normaal: hoe ziet dat eruit op uw school?

De ervaringen met het onderwijs op afstand zijn van waarde en helpen in de nieuwe werkelijkheid. Kansen zijn er genoeg in de nieuwe werkelijkheid waarin samen online en offline leren, spelen en ontwikkelen elkaar aanvullen. Fysiek onderwijs op school zullen we moeten gaan combineren met spelen en leren thuis. Blended learning; eigentijds en duurzaam onderwijsaanbod op maat maken. Hoe gaat dat eruit zien voor uw school? Ontdek de mogelijkheden om samen met IJsselgroep deze uitdaging aan te gaan. Samen op weg naar duurzame verbeteringen.

Drie uitdagingen

Tijdens onze gesprekken met besturen en schoolteams in deze corona-tijd staan vaak de volgende onderwijskundige uitdagingen centraal:

Wat brengen kinderen mee terug naar school?

Kinderen komen met verschillende ervaringen terug naar school. Zij hebben hun vriendjes gemist, de leerkracht en het samen zijn. Er zullen kinderen zijn met angst, kinderen die weinig tot geen onderwijs hebben gehad, maar ook kinderen die méér en andere dingen hebben geleerd dan ze op school zouden doen. Dit alles heeft invloed op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Het is zaak al deze ervaringen en gevoelens van kinderen met elkaar te delen en te verbinden. Tijd en ruimte geven voor het verwerken van emoties. Door gesprek maar ook door weer samen te leren. Dus óók: de draad weer oppakken door vlot te zorgen voor een herkenbare en vertrouwde gang van zaken!

Waar de draad in de leerstof weer op te pakken?

Door het onderwijs op afstand heeft er minder gericht instructie en begeleiding plaatsgevonden. Daar komt bij dat de kwaliteit van zelfstandig werken thuis waarschijnlijk minder is dan op school. Waar staan de kinderen nu in hun ontwikkeling? In welke mate hebben de kinderen geprofiteerd van het onderwijs op afstand? En als dat minder is dan ‘normaal’, is dat dan een leerachterstand?

Liever spreken we van een nieuwe beginsituatie. Het is zaak deze in kaart te brengen.

Hoe differentiatie praktisch te organiseren?

Verschillen tussen leerlingen zijn er altijd al geweest. Wellicht dat de verschillen in beheersing van de leerstof nu wat groter zijn. En het welbevinden van kinderen. Het kunnen voldoen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen vraagt om meer differentiatie en gerichte aandacht. Er zullen ook kinderen zijn die redelijk goed op afstand hebben kunnen leren. Is er ook voor deze leerlingen een passend aanbod mogelijk?

Samen weer naar school

Hoe gaat uw school met de genoemde uitdagingen om? Laten we ze samen aanpakken door weloverwogen keuzes te maken en te borgen. Uiteraard passend bij de visie van uw school. De onderstaande Edugraphic ‘Hoe starten we de school weer op?’ geeft houvast.

 

Hoe starten we de school weer op? Van uitdagingen naar aandachtspunten

U kunt samen met IJsselgroep met de uitdagingen aan de slag. De volgende aandachtspunten geven houvast en zijn kort voor u uitgewerkt.

Van alleen leren naar weer samen leren

Leerlingen hebben de afgelopen weken vooral vanuit huis geleerd. Voor een groot aantal een spannende tijd: zij hebben het contact met leerkrachten en klasgenoten moeten missen. Terug op school vraagt dit aandacht voor groepsvorming op twee vlakken: op sociaal-emotioneel gebied en samen weer een leergemeenschap opbouwen.

Dit betekent investeren in groepsprocessen door bijvoorbeeld klas- en teambouwers in te zetten. Kies daarnaast om te starten een gezamenlijke, betekenisvolle leerinhoud waar de hele groep zich aan kan verbinden. Belangrijk, juist als de groep niet in zijn geheel tegelijkertijd in de klas is.

En wat doen we met de kleuters?

Wat als zij niet ondanks maar dankzij de situatie van de afgelopen weken veel hebben geleerd? Ook de jonge kinderen komen met verschillende ervaringen terug op school. Hoe zal dat gaan? Spelen zij weer als daarvoor, door? Of is er toch nog meer nodig in de kleutergroep? Lees verder

Ontwikkeling in beeld brengen

Stel vast in welke mate de kinderen hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand. Niet om een leerachterstand in kaart te brengen (en daarmee de kinderen -en hun ouders?- te beoordelen), maar om de nieuwe beginsituatie vast te stellen. Tevens kunt u het onderwijs op afstand hiermee evalueren.

Breng de brede ontwikkeling in kaart. Hanteer hiervoor verschillende manieren. Observeer hoe kinderen werken en leren en ga met (groepjes) kinderen in gesprek: Wat is hun verhaal? Wat heeft hen geholpen? Neem hier de tijd voor! Het zal alleen maar helpen.

Neem de LVS-toetsen af. Maak keuzes in welke (methoden-) toetsen nog voor de zomervakantie afgenomen worden en welke in september. Lees meer over waarom en hoe wel of niet te gaan toetsen in deze blog.

Doelen & aanbod juni-januari 2021

Als de nieuwe beginsituatie is vastgesteld kan een plan worden gemaakt voor de doorgaande ontwikkeling. Stel doelen en prioriteer deze op basis van de nieuwe beginsituatie. Maak het plan voor de lange termijn, stippel een pad uit tot aan januari 2021. Welke doelen zijn van belang voor de zomervakantie? Welke consequenties heeft dit voor de start van het nieuwe schooljaar?

De nieuwe werkelijkheid biedt mogelijkheden voor blended onderwijs, de kinderen en leerkrachten hebben inmiddels ervaring opgedaan met digitaal onderwijs. De kinderen zullen nog steeds de helft van de tijd op afstand leren. Zij die geprofiteerd hebben van het zelf digitaal leren kunnen dit voortzetten met bijvoorbeeld taal en rekenen. Het is goed mogelijk om kinderen hierin te laten meedenken. Geef hen een rol.

Evalueer voortdurend

Creëer op het uitgestippelde pad een ritme van evaluatie-momenten. Stel voortdurend het plan van aanpak bij. Gebruik hiervoor de informatie uit observaties, gesprekken met kinderen, ouders, collega’s en methodetoetsen. Zie het evalueren als een thermometer: profiteren de kinderen genoeg van het onderwijs?

Voor welke uitdagingen staat u?

Heeft u vragen of wilt u eens sparren over de opstart van uw school?
Neem dan contact op met Albert de Boer (06-55192470) of John Hoeberichts (06-14004152).

Dienstverlening IJsselgroep

Samen sparren over het weer onderwijskundig opstarten van de school? Of heeft u andere onderwerpen die u met ons wilt verkennen? Investeer dan uw tijd in een goed gesprek. Een gesprek over de uitdagingen en vragen die relevant zijn voor uw school/bestuur. Op deze pagina vindt u een deel van onze dienstverlening gericht op het basisonderwijs.

Even sparren en verkennen: samen op weg

Kort en krachtig met elkaar in gesprek. Gericht ingaan op uw uitdagingen en vragen. Wij delen graag onze expertise en zetten u aan het denken. Om vervolgens samen mogelijke oplossingsmogelijkheden te verkennen. Deze dienstverlening is voor u kosteloos.

Gerichte doorontwikkeling van het blended onderwijs

Laten we samen kijken welke elementen uit het leren op afstand succesvol waren en de moeite waard zijn om duurzaam door te ontwikkelen. Inzet en ontwikkeling die in crisistijd zijn ontstaan zijn zo niet eenmalig geweest en reiken verder.

Voordelen voor scholen en besturen om samen aan de slag te gaan

  • Expertise op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en groepsprocessen
  • Brede kennisbasis op het gebied van pedagogiek, didactiek en methodiek
  • Kennis en ervaring op het gebied van online leren, werken en trainen met schoolteams
  • Expertise (gedegen wetenschappelijk onderbouwd) op het gebied van (online) PLG’s
  • Een effectieve aanpak in de driehoek: 'Leerkracht, ouders en kind'

  • Duurzame ontwikkeling inclusief borging

Contactpersonen

Heeft u vragen of wilt u eens sparren over de opstart van uw school?
Neem dan contact op met Albert de Boer (06-55192470) of John Hoeberichts (06-14004152).

John Hoeberichts

06-14004152

Albert de Boer

06-55192470

Copyright © 2020. IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau