VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

Door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) biedt u alle kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen op een plezierige en effectieve manier. Samen met gemeente en ouders geeft u het spelen en werken door jonge kinderen vorm en inhoud. IJsselgroep is gespecialiseerd in de volgende VVE-programma’s: Piramide, Startblokken en Uk & Puk.

In de VVE-programma’s is er aandacht voor pedagogische en didactische vaardigheden van de Pedagogisch medewerkers-leerkrachten. Er zijn doelen op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorisch-zintuiglijke ontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan organisatie en inrichting.

Op prikkelende wijze worden de deelnemers aangezet tot kritisch kijken naar hun eigen handelen. Vragen die tijdens een trainingstraject aan de orde komen, zijn:

  • Wat doen wij al?

  • Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?

  • Hoe is de inrichting van mijn hoeken?

  • Waar liggen de kansrijke momenten?

  • Hoe kunnen wij extra kansen creëren?

  • Wat doe ik aan spelbegeleiding van de kinderen?

  • Wat doet ieder kind precies en wat heeft hij nodig om een volgende stap in zijn ontwikkeling te maken?

  • Wat betekent dit voor mijn aanbod?

De IJsselgroep begeleidt bij de implementatie van de gecertificeerde VVE-programma’s Piramide, Startblokken en Uk & Puk. Naast praktijkgerichte trainingsdagen vinden er groepsbezoeken plaats om de implementatie en uitvoering van het VVE-programma op locatie te begeleiden.
Ook voor hercertificering, nascholing, het implementatieproces en beleidsadvies kunt u bij onze ervaren trainers en onderwijsadviseurs terecht. Wij leveren altijd maatwerk, zodat u de VVE in uw situatie kunt uitvoeren.

Voor wie

Pedagogisch Medewerkers die werken met peuters, dreumesen en baby’s en leerkrachten groep 1 en 2

Voor pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt is er goed nieuws: in januari start een in Meppel de instroomtraining Uk & Puk.

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met Mirjam Koop, Eline Rottier of Miriam Kobussen.

Mirjam Koop

Eline Rottier

Miriam Kobussen

Winnie Bulthuis

Copyright © 2020. IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau