Training coaching kinderopvang 1600x640

Training coachen op vaardigheden in de kinderopvang

Werkt u in de kinderopvang en wilt u uw coachingsvaardigheden verbeteren? Én wilt u weten welke vaardigheden van pedagogisch medewerkers bepalend zijn voor de kwaliteit in de Kinderopvang? En hoe u deze kunt observeren met een handige Kijkwijzer? Dan is de door de branchevereniging kinderopvang (FCB) erkende training ‘coachen op vaardigheden in de kinderopvang’ van IJsselgroep voor u interessant …

Kennis en vaardigheden

Er is de laatste tijd veel aandacht voor het versterken van de kwaliteit in de kinderopvang. Binnen het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang is het coachen van pedagogisch beleidsmedewerkers belangrijk. Om deze rol goed in te vullen, moeten coaches weten hoe ze de (uitvoerings)kwaliteit van het werken met jonge kinderen kunt beoordelen. En ze moeten vaardig zijn in het coachen en begeleiden van pedagogisch medewerkers, zodat de kwaliteit van hun werk daadwerkelijk verbetert. De training ‘coachen op vaardigheden in de kinderopvang’ biedt u zowel de juiste kennis als de kans om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Voor wie

De training is voor u, als u:

 • binnen uw organisatie (onder andere) tot taak hebt om pedagogisch medewerkers te begeleiden en te coachen,
 • u een MBO4-opleiding of een HBO-opleiding* heeft,
 • u beter zicht wil op krijgen op de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede kinderopvang: om welke vaardigheden van pedagogisch medewerkers gaat het dan en hoe kunt u de kwaliteit daarvan via observaties in de groepen beoordelen?
 • u de belangrijkste coachingsvaardigheden (beter) wilt leren beheersen en die vaardigheden gericht in wilt kunnen zetten bij het werken met pedagogisch medewerkers.

Wat is de inhoud van de training?

In de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste kwaliteitskenmerken van het werken met jonge kinderen. Deze kwaliteitskenmerken zijn opgenomen in een Kijkwijzer waar u in onze training mee leert werken.
 • U leert de pedagogisch medewerkers te observeren en hun vaardigheden te beschrijven met behulp van deze kijkwijzer. Dit levert een beeld op van de sterke punten van een pedagogisch medewerker en van haar/zijn mogelijke ontwikkelpunten. U begeleidt de pedagogisch medewerkers bij het versterken van die ontwikkelpunten.
 • Enige theorie over communicatie en coaching.
 • Kennis over de belangrijkste coachingsvaardigheden. U leert deze vaardigheden beter beheersen via het oefenen van coachingsgesprekken n.a.v. (eigen) casussen.
 • U leert het coachen met behulp van filmbeelden op basaal niveau via het oefenen met (eigen) filmbeelden.
 • Coaching werkt optimaal als de pedagogisch medewerkers coachingsvragen hebben. Tijdens de training behandelen we ook hoe u pedagogisch medewerkers die geen duidelijke coachingsvraag hebben zo kunt begeleiden, dat ze alsnog eigen ontwikkelpunten kunnen formuleren.
 • Herkennen van en omgaan met weerstanden bij deelnemers.
 • Sommige coaches combineren het coachen met een andere functie binnen de organisatie, bijvoorbeeld die van leidinggevende. Als dat aan de orde is bespreken we de mogelijke complicaties van zo’n dubbele rol en leren we u daar optimaal mee om te gaan.
 • U leert hoe u, in overleg met de pedagogisch medewerker, de opbrengsten van de coaching kunt communiceren met de leidinggevende van de medewerker.
 • Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de training: deelnemers bespreken hun ervaringen met het coachen van pedagogisch medewerkers en geven elkaar feedback; de trainer draagt er zorg voor dat de intervisie de kennis en vaardigheden van de deelnemers verdiept (door ervaringen te koppelen aan de behandelde theorie en vaardigheden en door gericht door te vragen op de inbreng van de deelnemers).

Hoe

 • De trainingsbijeenkomsten bestaan uit
  • veel oefenen en feedback krijgen en geven,
  • een bescheiden hoeveelheid kennisoverdracht,
  • uitvoeren van praktijkopdrachten rond de centrale vaardigheden (uitvoeringskwaliteit observeren; pedagogisch medewerkers coachen n.a.v. de opbrengsten van de observaties).
  • intervisie n.a.v. ervaringen opgedaan bij het uitvoeren van praktijkopdrachten.
 • De training vindt plaats in groepen van maximaal 8 deelnemers. Door deze kleine groepsgrootte kunnen alle deelnemers tijdens de training hun coachingsvaardigheden oefenen en daar feedback op krijgen.
 • De training heeft een omvang van acht dagdelen van 3 uur. Tussen de eerste 7 bijeenkomsten wordt telkens een periode van ± 3 werkweken gepland, zodat u tussen de bijeenkomsten het geleerde kunt uitproberen in de praktijk. De achtste bijeenkomst volgt een half jaar later. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis en ervaring opgefrist en verdiept en worden de opgedane ervaringen met het coachen van pedagogisch medewerkers besproken.
 • U krijgt individueel feedback op twee door u uitgevoerde en gefilmde coachgesprekken met pedagogisch medewerkers.
 • De trainingen worden verzorgd door een trainer van de IJsselgroep en de deelnemers krijgen een trainingsmap met relevante informatie.

Maatwerk

Er is altijd sprake van maatwerk: de inhoud van de training wordt afgestemd op de beginsituatie en de wensen en behoeften van de deelnemers. Deze worden vooraf geïnventariseerd via een intakeformulier. Afhankelijk van al aanwezige kennis en vaardigheden van de deelnemers kan de inhoud en de omvang van het traject worden aangepast.

Certificaat

U wordt gecertificeerd als u daadwerkelijk heeft laten zien voldoende vaardig te zijn in het observeren en coachen. Daartoe maakt u een filmopname van een eigen coachgesprek dat aan het einde van het traject door de trainer wordt beoordeeld. Eerder wordt zo’n gefilmd coachingsgesprek individueel besproken. Zo krijgt u een goed beeld van uw sterke punten en mogelijke ontwikkelpunten.
De gewenste coachingsvaardigheden staan beschreven in een competentielijst.

In company en open inschrijving

Wilt u dat de inhoud volledig op (de deelnemers van) uw kinderdagverblijf wordt aangepast? Dan is de in company variant voor u interessant. Daarnaast wordt de training ook als open inschrijving aangeboden. 

Wanneer en waar?

In overleg met de deelnemers worden data, tijd  en plaats vastgesteld.

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen: € 1.495,00

 

Trainer

 • Eline Rottier

Meer informatie

Wilt u meer weten over de training CVK? Neem dan contact op met Eline Rottier via 06 - 14 00 16 77 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


*Heeft u een HBO-opleiding, dan is het niet verplicht een door FCB erkende scholing te volgen.